Medarbetarna underkänner kontorens miljöarbete

Endast 4 av 10 tycker att det egna kontoret gör tillräckligt mycket för miljön. Samtidigt vill medarbetarna lägga mer av sin arbetstid på miljöbesparande arbete. Det visar Vasakronans undersökning Kontorsbarometern.Kontoret hamnar långt efter hemmet när det gäller hänsyn till miljön. Bara en av tio kontorsanställda anser att de agerar mer miljövänligt på kontoret än hemma.
– Resultatet bekräftar vår tidigare undersökning från 2007. Nu är det hög tid att ta problemet på allvar och skapa smartare miljölösningar för personalen i vardagen, säger Anna Denell, miljöchef på Vasakronan.
 Fyra av tio uppger att företaget saknar en miljöpolicy eller att de inte känner till om det finns någon. Av de som svarar att det finns en miljöpolicy säger sig endast en fjärdedel känna till innehållet mycket väl.


4 av 10 tycker att det egna kontoret gör tillräckligt mycket för miljön. Chefer är mer positiva än medarbetarna. 45 procent är nöjda med kontorets miljöarbete mot 38 procent av medarbetarna.


Smartare pappersanvändning toppar åtgärdslistan
Minskat slöseri med papper anses vara den mest angelägna åtgärden för att kontoret ska bli mer miljövänligt än idag. Samtidigt får kontorets pappersåtervinning högst betyg i undersökningen. 


– Papper är en del av vardagen och det naturligt att frågan hamnar högt upp på dagordningen. Samtidigt märker vi ett ökat intresse från våra hyresgäster när det gäller energibesparing, säger Anna Denell, och pekar på belysning, värme och ventilation som de områden där det går att göra särskilt stora miljövinster.


Automatisk släckning av lampor, att använda lågenergilampor och att bli bättre på att stänga av datorn vid hemgång ligger också högt upp på listan över de viktigaste miljöåtgärderna på kontor.


Vill göra mer
Sju av tio medarbetare (71%) anser sig ha goda eller mycket goda kunskaper om hur de kan agera miljövänligt i vardagen, men det är färre än hälften (47%) som uppger att de agerar på ett sådant sätt. Med andra ord finns det många som trots att de vet hur de ska agera miljövänligt inte gör det. Många medarbetare vill också lägga mer tid på miljöarbete än de gör idag. Enligt Kontorsbarometern är de anställda beredda att lägga 13 minuter om dagen, eller en timme i veckan, på miljöbesparande arbete. 


– Det finns en stor potential. Nyckeln till ett grönare kontor är en konstruktiv och levande dialog mellan medarbetare, företagsledning och fastighetsägare, säger Anna Denell. 
 
Viktigaste miljöåtgärderna enligt svenska kontorsanställda: 1. Minskat slöseri med papper i allmänhet: 50 %
 2. Automatisk släckning av lampor: 42 %
 3. Bli bättre på att stänga av datorer vid hemgång: 37 %
 4. Använda lågenergilampor: 36 %
 5. Bättre rutiner för pappersutskrifter: 28 %
 6. Energisnålare kontorsmaskiner: 28 %
 7. Bättre sortering av förpackningar: 27 %
 8. Fler videokonferenser: 21 %
 9. Enklare reglering av värme/kyla på kontoret: 20 %
 10. Mer ekologiska produkter   19 %


Fråga: För att ditt kontor ska bli mer miljövänligt än idag, vilka åtgärder anser du är mest angelägna att genomföra?För mer information kontakta:


Anna Denell
Miljöchef
08-566 205 81