Mats Wäppling ny ledamot i Vasakronans styrelse

Mats Wäppling, vd på Sweco, ingår från och med den 1 november 2010 i Vasakronans styrelse.

Mats Wäppling är civilingenjör från KTH och har sedan 1979 arbetat i bygg- och fastighetsbranschen.  Mats har tidigare haft ledande befattningar inom både Skanska och NCC. Sedan januari 2007 är han vd och koncernchef för Sweco dit han rekryterades från en tjänst som vice vd på NCC AB. Mats är sedan 2003 ledamot i Swecos styrelse. Han är även ledamot i Pandox AB, ett av Europas ledande hotellfastighetsbolag.

– Det är naturligtvis glädjande att Mats tackat ja till att ingå i Vasakronans styrelse. Han har gedigen erfarenhet från både bygg- och fastighetsbranschen och kommer att vara en stor tillgång i styrelsearbetet och för företaget, säger Lars Lundquist, styrelseordförande i Vasakronan.

Vasakronans styrelse utökas därmed med en ledamot och består nu av Lars Lundquist, ordförande, Johan Magnusson, Eva Halvarsson, Kerstin Hessius, Mats Andersson, Rolf Lydahl, Anders Rydin, Mats Wäppling, Sara Torstensson (arbetstagarrepresentant), Peter Möller (arbetstagarrepresentant) och Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.


 


 


 


  


 


 


För mer information, vänligen kontakta:

Lars Lundquist
Styrelseordförande Vasakronan
Tel: 070-525 41 30
E-post: larslundquist@telia.com

Peter Östman
Kommunikationschef  Vasakronan
Tel: 08-566 205 60
E-post: peter.ostman@vasakronan.se