Manliga chefer med barn jobbar mest på distans – 6 av 10 vill distansarbeta mer

Manliga chefer med barn jobbar mest på distans – 6 av 10 vill distansarbeta mer

 

Bättre familjeliv och ökad arbetsmotivation är det som får kontorsanställda att vilja jobba på distans. Arbetsuppgifter som kräver hög koncentration lämpar sig bäst att utföra när man inte är på kontoret. Begränsningarna är framförallt sociala: distansarbetet upplevs ge sämre kontakt med arbetskamraterna. Det visar fastighetsbolaget

Vasakronans undersökning Kontorsbarometern. Vasakronan har frågat 1 000 personer som arbetar på kontor om deras arbetsmiljö. Undersökningen visar att 53 procent av de tillfrågade aldrig jobbar på distans. 47 procent jobbar på distans ibland. 59 procent skulle vilja arbeta mer på distans om de kunde. Främst är det medarbetare utan chefsfunktion som önskar mer distansarbete.

Distansarbetet ökar motivationen och berikar arbetslivet för 69 procent av männen och 61 procent av kvinnorna. 70 procent uppger att de tack vare distansarbete kan kombinera arbetsliv och familj på ett bättre sätt. Det skiljer mycket mellan män och kvinnor gällande distansarbete. 56 procent av männen arbetar på distans ibland men endast 36 procent av kvinnorna.

Chefer med barn jobbar på distans
76 procent av cheferna lämnar ibland arbetsplatsen för jobb på distans, bland medarbetare utan chefsfunktion är motsvarande siffra 40 procent. Mest vanligt är det för chefer med barn hemma och som driver företag med färre än 10 anställda. 33 procent av de tillfrågade cheferna jobbar på distans flera gånger i veckan.

67 procent föredrar ingen speciell dag för distansarbetet. Bland dem som varit specifika och valt dag så föredrar man fredagen för distansarbete. Det är bara 4 procent av männen och 1 procent av kvinnorna som brukar säga att de ska jobba hemifrån då de egentligen gör någonting annat.

När man arbetar på distans jobbar man hemifrån. Hela 80 procent uppger att de arbetar hemifrån.
– Bilden av den lyckliga distansarbetaren på bryggan eller i båten är en alltså myt. De allra flesta som jobbar på distans sitter hemma, säger Håkan Bryngelson, VD på Vasakronan.

Hög koncentration bäst på distans
Vissa arbetsuppgifter passar bättre på distans; det är arbetsuppgifter som kräver hög koncentration (60 procent) samt att ta igen arbetsuppgifter som man ligger efter med (37 procent). Arbetsuppgifter som anses passa bäst att göra på kontoret är bl a viktiga möten (77 procent), administrativt arbete (47 procent) och att ringa viktiga jobbsamtal (47 procent).

Sociala begränsningar
65 procent uppger att distansarbetet ökar motivationen och berikar arbetslivet. Distansarbetets begränsningar är framförallt av social karaktär. Nästan 80 procent upplever att man får sämre kontakt med sina arbetskamrater och kan känna sig utanför. 24 procent uppger att det inte kommer åt mail och server hemifrån och 18 procent upplever att det inte kan fullgöra sina arbetsuppgifter på distans. 23 procent ser inga begränsningar alls med distansarbete.

40 procent tycker att mer distansarbete skulle kräva en helt annan utformning av kontorslokalerna. De flesta (cirka 60 procent) vill dock ha kvar sin fasta plats på kontoret.

– Ett bra företag lyckas övervinna hinder för distansarbete, såsom attityder och teknik, så att fler kan jobba mer på distans för ökad motivation i arbetet. Det är viktigt att utforma kontorslokalerna så att sociala relationer främjas när de distansarbetande medarbetarna på kontoret väl är på plats, säger Håkan Bryngelson, VD på Vasakronan.

Teo Härén driver företaget interesting.org och är expert på distansarbete. Han har myntat uttrycket Härarbeta som betyder att man ska arbeta där man gör det bäst.
– Om man väljer en plats där man får energi, kan man få helt nya idéer och intryck om man väljer att arbeta därifrån. Min tes är att man arbetar bättre om man ibland gör det från en annan plats än sin arbetsplats.

Önskas ytterligare information vv kontakta:
Håkan Bryngelson, VD Vasakronan, tel 08-783 21 05 eller
Teo Härén, tel 0704-837070, e-post: teo@interesting.org.

Om Kontorsbarometern:
Kontorsbarometern är en kanal mellan kontorsanställda och Vasakronan. Det är en internetbaserad, oberoende och opolitisk panel som speglar kontorsanställdas åsikter inom olika områden. Att vara med är frivilligt och helt kostnadsfritt, och man kan när som helst lämna panelen. Det här är den andra panelen, där drygt 1 000 personer svarat på frågor om arbetsmiljö och livet på kontor.  Urvalet är ett s k bekvämlighetsurval och de som svarar väljer själva att göra det via en webbenkät.