Ljud från naturen minskar stressen

Utformningen på arbetsplatsen ökar arbetsinsatsen – Ljud från naturen minskar stressen

Kontorets utformning påverkar både stressen och arbetsinsatsen.
Stressen ökar och arbetsinsatsen minskar till exempel av ventilationen och den allmänna ljudnivån. Däremot ökar arbetsinsatsen och stressen minskar av möjligheten att ha personliga saker på skrivbordet. Det visar fastighetsbolaget Vasakronans undersökning Kontorsbarometern.


Vasakronan har frågat 1 035 personer som arbetar på kontor om deras arbetsmiljö och hur kontorets utformning påverkar arbetsinsats och stress.
Nästan 90 procent tycker att kontorets utformning påverkar arbetsinsatsen och 70 procent tycker att kontorets utformning påverkar stressnivån.


Det som ökar arbetsinsatsen mest är: • Utformningen av arbetsplatsen (bord, stol, utrustning)
   65 procent

 • Att ha personliga saker på mitt skrivbord
   59 procent

 • Min placering på kontoret
   56 procent

 • Tillgång till, och utformning av, pausrum och kök
   55 procent

 • Utsmyckningen av kontoret (färg, konst, växter etc)
   55 procent

 • Belysningen
   53 procent

 • Möbleringen av lokalerna
   52 procent

 • Naturljud (fågelkvitter, ljud från vattendrag etc)
   45 procent

 • Närhet till min chef
   31 procent

För kvinnor är den fysiska utformningen av den egna arbetsplatsen, det egna skrivbordet och utsmyckningen av kontoret mer viktigt än för män.


Faktorer som inte påverkar vare sig stress eller arbetsinsats är t ex avståndet mellan arbetsplatserna eller kontorsrummen, tillgång till, och utformning av, vilorum och dusch.


Höga ljud ger stress
Det som ökar stressen mest är den allmänna ljudnivån (61 procent) och ventilationen, både när det gäller ljudet av ventilationen och att det är för varmt eller för kallt (52 procent). Andra faktorer som alstrar stress i stor utsträckning är var man sitter på kontoret  (39 procent) och solinstrålning (38 procent). Dofter i lokalen (matos, parfym etc) är stressande för var tredje respondent.


Naturljud är den angivna faktor som minskar stress i störst utsträckning: var tredje respondent menar att dessa minskar stressnivån.


– Kontorets utformning påverkar både medarbetarnas trivsel och hur effektivt man arbetar. För att generellt minska stressnivån på kontor bör man förbättra ventilationen och vidta åtgärder som minskar den allmänna ljudnivån. För att öka eller bibehålla en hög nivå av arbetsinsats bör man se till att medarbetarna är nöjda med den fysiska utformningen av arbetsplatsen, med allt från utrustning till möbler och utsmyckning samt tillgång till pausrum och belysning. Att vara nöjd med sin placering på kontoret spelar också in, säger Bengt Möller, informationsdirektör på Vasakronan.


– Kontorsmiljöns betydelse för medarbetares arbetsglädje, hälsa och prestation glöms ofta bort. Kontorsanställda lyfter ofta fram den fysiska och sociala miljön på våra kontor som viktiga stressdämpare. Det handlar således inte enbart om att ha för mycket att göra eller att företaget har en dålig organisation, arbetsplatsens utformning och ljudnivå spelar också en viktig roll, säger Bengt Arnetz, professor i socialmedicin vid Uppsala universitet samt i yrkes- och miljömedicin vid Wayne State University, Michigan, USA.


Önskas ytterligare information kontakta:
Bengt Möller, informationsdirektör på Vasakronan, tel 08-783 21 09 eller 070-5939171 eller Bengt Arnetz, professor i socialmedicin vid Uppsala Universitet, tel 018-611 22 92 eller  0708-13 69 92, e-post: bengt.arnetz@pubcare.uu.se.


Om Kontorsbarometern:
Kontorsbarometern är en kanal mellan kontorsanställda och Vasakronan. Det är en internetbaserad, oberoende och opolitisk panel som speglar kontorsanställdas åsikter inom olika områden. Att vara med är frivilligt och helt kostnadsfritt, och man kan när som helst lämna panelen. Det här är den andra panelen, där drygt 1 000 personer svarat på frågor om arbetsmiljö och livet på kontor.  Urvalet är ett s k bekvämlighetsurval och de som svarar väljer själva att göra det via en webbenkät.