Läppstiftet blir grönt med LEED guld

2013-01-29

Nu har Göteborg fått sin första LEED-klassade byggnad enligt det internationella miljöklassningssystemet LEED för befintlig byggnad. Dessutom på guldnivå. Certifieringen är ett kvitto från tredje part där Vasakronan med kunder får en bekräftelse på att Läppstiftet håller hög standard och förvaltas på ett sätt som ger minimal miljöpåverkan.

Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel; från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad och rivning. Som fastighetsägare känner Vasakronan ett ansvar att minska denna miljöpåverkan. Därför har företaget sedan tidigare beslutat att LEED-certifiera all nyproduktion. Nu tar man sig an arbetet att certifiera även det befintliga beståndet enligt samma system. Målet för 2013 är att 50 procent av beståndet ska vara miljöcertifierat.

Kristina Pettersson Post är regionchef på Vasakronan:

– Att bygga nytt med låg miljöpåverkan är numera en självklarhet. Att kvalitetssäkra och minska miljöpåverkan i det stora antal fastigheter som redan finns ska vara lika självklart. Dels för att våra kunder i högre utsträckning efterfrågar miljöcertifierade fastigheter, dels för att det är där de stora miljövinsterna kan göras.

– Att nya hus som byggs har låg energianvändning är bra, men om energianvändningen i samhället ska minskas med 50% till 2050 måste vi också fundera på hur vi hanterar de befintliga. De nya husen förändrar bara på marginalen.

LEED är ett omfattande system och vid en certifiering bedöms fastigheten på en rad punkter där bland annat energianvändning, avfallshantering, infrastruktur och kommunikation samt den löpande förvaltningen av byggnaden ingår. I Göteborg är Läppstiftet den enda byggnad som hittills klarat de högt ställda krav som en LEED-certifiering av befintlig byggnad innebär.

– I Läppstiftet har vi inte behövt ändra någonting i vårt sätt att förvalta fastigheten. Det är ett gott betyg åt fastigheten, våra medarbetare och de arbetssätt vi har. Certifieringen är ett intyg från tredje part där vi och våra kunder får en bekräftelse på att Vasakronan arbetar med miljöfrågan på ett bra sätt och att det genererar verkligt resultat, avslutar Kristina Pettersson Post.

Kristina Pettersson Post
Regionchef Göteborg
Tel: 070 – 671 54 24
E-post: kristina.pettersson.post@vasakronan.se

Thomas Jäwert
Teknikenhetschef kontor
Tel: 070 – 560 62 62
E-post: thomas.jawert@vasakronan.se

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 83 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 194 fastigheter med en total area på cirka 2,6 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se