Låg vakans och kraftigt ökat marknadsvärde i Göteborg

Vasakronans bokslutsrapport 2006


– I Göteborg har Vasakronan idag endast 3 procent i vakans, kommenterar Rolf Åkerman, chef för Region Göteborg i Vasakronan. Marknadsvärdet på fastighetsbeståndet i Göteborg har ökat med 13 procent till 6 312 Mkr.

– I centrala lägen har topphyrorna ökat till drygt 2 200 kr/m2. I de bästa lägena är hyresnivåerna väsentligt högre och närmar sig 2 800 kr/ m2.

– Den ekonomiska tillväxten i Västsverige är god. Näringslivet är optimistiskt vad gäller omsättning, inhemsk försäljning och export. I Västsverige bedöms tillverkningsindustrin framöver generera ett positivt tillväxtbidrag till sysselsättningen, samtidigt som tjänstesektorn också växer främst inom den finansiella sektorn.


För vidare information vänligen kontakta
Rolf Åkerman, chef region Göteborg   tfn 031-725 56 11
Bengt Möller, informationsdirektör   tfn 070-593 91 71