Kundenkäten Tyck om Vasakronan genomförs nu

Just nu genomförs Vasakronans årliga kundundersökning ”Tyck om Vasakronan”. Syftet med mätningen är att få en samlad bild av hur nöjda våra butiks- och kontorskunder är, att se hur nöjdheten har utvecklats sedan föregående år och förstå vilka förbättringar vi ska jobba med för att få ännu nöjdare kunder.


– Resultatet av enkäten är väldigt viktigt för oss och ligger till grund för vårt fortsatta kundarbete, säger Anna Denell, utvecklings- och miljöchef på Vasakronan.


Vasakronan har ett omfattande kvalitetsarbete där ”Tyck om Vasakronan” är en del. Vi deltar också i en branschgemensam enkät kallad Fastighetsbarometern NKI. Vi är stolta och glada över att vi år efter år är ett av de fastighetsbolag som har nöjdast kunder.