Kontorsbarometern: Kontorets oskrivna regler

Okej att festa till på firmafesten – men flörta inte med chefen


Kontorsbarometern - kontorets oskrivna reglerDet är okej att bli för berusad på firmafesten, men inte att fjäska för eller flörta med chefen. Det visar fastighetsbolaget Vasakronans undersökning Kontorsbarometern. Den visar också att vi mest talar om aktuella händelser och om jobbet med våra kollegor vid fikabordet.


Kontorsbarometern visar att det är ganska accepterat att flörta med en kollega – 37 procent uppger att detta är accepterat. Men ju äldre man blir desto mer tveksam blir man till flörtandet på arbetsplatsen – hälften av dem upp till 30 år (49 procent) tycker att det är accepterat, men bland de över 51 år är motsvarande siffra 29 procent. Flörtandet är också mer accepterat av män (39 procent) än av kvinnor (33 procent). Det som anses minst accepterat är att flörta med chefen (9 procent) och fjäska för chefen för att få fördelar (11 procent).


Topplista: vad är accepterat bland kolleger att göra på kontoret
1. Att någon blir för berusad på firmafesten (62 procent)
2. Flörta med en kollega (37 procent)
3. Tala högljutt (36 procent)
4. Snacka skit om andra på kontoret (24 procent)
5. Inte ta hänsyn (t ex inte plocka bort disk efter sig) (23 procent)
6. Ha utmanade kläder (20 procent)
7. Att köra med assistenter och nyanställda (12 procent)
8. Fjäska för chefen för att få fördelar (11 procent)
9. Flörta med chefen (9 procent)


Kontorsbarometern visar också att det finns vissa lokala skillnader. I Norrland är det mer accepterat att snacka skit om andra på kontoret (31 procent) än i Götaland (24 procent) och Svealand (24 procent). Att inte ta hänsyn genom att t ex inte plocka disk efter sig är dock mer accepterat i Svealand (27 procent) än i Götaland (19 procent) och Norrland (17 procent).


Vi pratar mest nyheter och jobb
Vi talar mest om opersonliga saker med våra kollegor under gemensam fika. Det är aktuella händelser (56 procent) och jobbet (52 procent) som dominerar. En tredjedel uppger fritid och vad man ska göra i helgen som det vanligaste samtalsämnet. Mer än var femte, 22 procent, pratar mest om familjen. 9 % säger att man talar mest om chefen/cheferna.


Även om vi mest pratar om opersonliga saker kan de flesta enligt Kontorsbarometern tala öppet om nästan allt. Det finns inga samtalsämnen som är helt otänkbara att avhandla med sina kollegor. Men det som man känner sig mest bekväm med att tala om är att man känner sig stressad (89 procent), att man känner oro för sina barn (81 procent), om olika religioner (71 procent) och att man är utbränd (66 procent).


Kvinnor pratar mat – män pratar sport
Kvinnor talar mer om mat och familj medan män talar mer om sport. Kontorsbarometern visar att fler män (25 procent) än kvinnor (8 procent) talar om sport. Fler kvinnor (18 procent) än män (9 procent) talar om mat. Kvinnor talar också mer om familjen (30 procent) än männen (14 procent). Kvinnor känner sig friare att tala om fler saker som homosexualitet, religioner och oron för sina barn. Männen talar i sin tur mer öppet om problem med en kollega.

 
Topplista: det här pratar vi om på jobbet
1. Aktuella händelser (56 procent)
2. Jobbet (52 procent)
3. Fritiden/Vad man gjorde/ska göra i helgen (33 procent)
4. Familjen (22 procent)
5. Sport (17 procent)
6. Mat (13 procent)
7. Fritiden (9 procent)
8. Chefen/cheferna (9 procent)
9. Hälsa (7 procent)  
                      
Avundsjuka på kontor
Kontorsbarometern visar att det råder en utpräglad teamkultur på de flesta kontor (64%), men att vissa handlingar kan leda till avundsjuka bland medarbetarna. Det som främst skapar avundsjuka är om inte alla får känna sig delaktiga i beslut, det uppger nästan häften av de tillfrågade (49 procent). Att bara vissa får olika typer av förmåner och att någon annan får äran för något som egentligen gjorts av någon annan spär också på avundsjuka, anger 43 procent. 41 procent upplever att när det satsas mer på en kollega än på en annan skapar det avundsjuka


– För att undvika avundsjuka bland medarbetare bör företag odla en kultur där alla känner ett stort mått av delaktighet och engagemang. Det har en klar koppling till både nöjdhet och motivation, säger Eva Kasberg, biträdande informationschef på Vasakronan.


För vidare information kontakta
Eva Kasberg, bitr informationschef, Vasakronan Tel 08-783 21 18 
Bengt Möller, informationsdirektör Vasakronan Tel 08-783 21 09 


Om Kontorsbarometern:
Kontorsbarometern är en kanal mellan kontorsanställda och Vasakronan. Det är en internetbaserad, oberoende panel som speglar kontorsanställdas åsikter inom olika områden. Att vara med är frivilligt och helt kostnadsfritt. Det här är den tredje panelen, där drygt 900 personer svarat på frågor om arbetsmiljö och livet på kontor.  Urvalet är ett s k bekvämlighetsurval och de som svarar väljer själva att göra det via en webbenkät.