Kontorsbarometern: Bättre stämning när chefen sitter i kontorslandskapet


På de arbetsplatser där chefen sitter i kontorslandskapet tillsammans med övriga är det fler som upplever att stämningen är god och fler som trivs än om chefen sitter avskilt. Färre är stressade och strukturen upplevs som mindre hierarkisk. Dessutom främjas dialogen på arbetsplatsen. Det visar Vasakronans undersökning Kontorsbarometern.


Eget rum
Enligt Kontorsbarometern har chefen oftast har eget rum, 73 procent har eget rum med eller utan insyn. Däremot behöver det inte vara det finaste rummet som chefen sitter i, 63 procent sitter ungefär som alla andra och 37 procent har det finaste rummet. Fler inom den offentliga sektorn uppger att chefen sitter i det finaste rummet (41 procent) än i den privata sektorn (36 procent).


Hälften av de som medverkat i undersökningen (50 procent) svarar att de föredrar att chefen sitter med alla andra på kontoret.


Bättre dialog
Om chefen sitter i kontorslandskapet påverkar det dialogen mellan chef och medarbetare på ett positivt sätt. Men där chefen sitter avskilt är det färre som instämmer i att det är högt i tak, att man kan tala om allt och att lokalerna främjar dialog, men det är fler som instämmer i att cheferna håller sig för sig själva, och att det blir tyst när chefen kommer in i rummet.


 Undersökningen visar att där högste chefen själv sitter i kontorslandskapet är det fler som instämmer i att stämningen är god och alla på kontoret trivs (60 procent) än där chefen sitter i avskilt (54 procent).


Snabb interaktion
Klyftan mellan chefen och medarbetarna tycks vara större när chefen sitter avskilt än i kontorslandskap.


– En stor fördel med att chefen sitter med alla medarbetare är att interaktionen blir snabb. Man kan snabbt lösa problem och de hinner inte växa sig stora, säger teknologie doktor Alan Dilani, chef för Research Center Design & Health i Stockholm, som forskat mycket på kontorets utformning och hälsa.


Det är också färre som instämmer i att kontorets utformning har stor betydelse för förekomsten av stress och utbrändhet (87 procent) än om chefen sitter avskilt (92 procent). Där högste chefen själv sitter i kontorslandskapet är det lättare att själv påverka sitt arbete, tidpunkten för sin semester och företagets framtid.


– Det finns flera olika skäl till hur våra hyresgäster utformar sina kontor, och det här är ytterligare en viktig parameter som kanske kommit i skymundan tidigare. Självklart är det viktigt att alla trivs på kontoret, säger Håkan Bryngelson, VD på Vasakronan.


Se delresultat i Vasakronans Kontorsbarometern via webb-film


Om Kontorsbarometern:
Kontorsbarometern är en kanal mellan kontorsanställda och Vasakronan. Det är en internetbaserad, oberoende och opolitisk panel som speglar kontorsanställdas åsikter inom olika områden. Att vara med är frivilligt och helt kostnadsfritt, och man kan när som helst lämna panelen.
I den första panelen svarade 1 000 personer på frågor om arbetsmiljö och livet på kontor.  Urvalet är ett s k bekvämlighetsurval och de som svarar väljer själva att göra det via en webbenkät
.


För vidare information vänligen kontakta
Håkan Bryngelson, verkställande direktör  tfn 08-783 21 05
Bengt Möller, informationsdirektör tfn 08-783 21 09, 070-593 91 71