Kontoret som image – Första intrycket viktigt

Kontoret som image – Första intrycket viktigt

Kontoret och kontorsutformningen bidrar till ett företags image. Hur det ser ut i entrén till själva kontoret och hur det ser ut när man kommer in i husets entré är det som påverkar allra mest. Viktigt är också adressen och läget på kontoret. Det visar fastighetsbolaget Vasakronans undersökning Kontorsbarometern.

Vasakronan har frågat 1 000 personer som jobbar på kontor om deras arbetsmiljö och utformning påkontoret. Undersökningen visar att det första intrycket av ett kontor är viktigt.Hur det ser ut när man kommer in i entrén/receptionen till själva kontoret har störst betydelse för att skapa en positiv image av företaget enligt 50 procent av de tillfrågade. 46 procent anser att husets entré och dess utseende har störst betydelse för att skapa en positiv image. 45 procent tycker att kontorets adress/läge spelar störst roll. Fler tillfrågade i Svealand (50 procent) än i Norrland (39 procent) anser att adress och läge har störst betydelse. Endast 5 procent av de tillfrågade anser att ett arkitektritat kontor spelar störst roll.

I Svealand (58 procent) anses receptionens utseende och placering ha större betydelse för företagets image än i Norrland (43 procent). Norrlänningarna lägger i jämförelse heller inte lika stor vikt vid personen som sitter i receptionen (50 procent mot 60 procent i övriga landet).

Kontorets utformning är viktig anser de tillfrågade, men över hälften (55 procent) tycker att det finns saker som är viktigare för företagets image som helhet. Nästan hälften (46 procent) anser att kontorsutformningen är mycket viktig för imagen hos företaget där man arbetar. 27 procent uppger att de kan vara stolta över sitt företag om kontorets utformning är rätt. 8 procent anser att kontorets utformning är helt oviktig för imagen. 7 procent anser att kontorets utformning är avgörande när man väljer arbetsplats

– Ett företags image är självklart beroende av flera olika faktorer, men ett väl utformat kontor kan bidra till att stärka ett företags varumärke. Särskilt viktigt är att fokusera på hur det ser ut i receptionen till själva kontoret eller i husets entré, eftersom dessa faktorer har störst betydelse för att skapa en positiv image, säger Eva Kasberg, biträdande informationschef på Vasakronan.

– Vi  lever i en serviceekonomi, 75 procent av det som produceras idag är tjänster. Arkitektur och miljö blir då viktigare eftersom det är något man kan se och ta på. En trend som kommer är inredningsmiljöer som konkretiserar verksamheten. Genom att lyfta fram det man gör på ett kul sätt får man ett försprång gentemot sina konkurrenter. Ett exempel är ett finansbolag som har tv-skärmar med alla tv-kanaler och Newsticker i receptionen, vilket signalerar att man har koll på vad som händer i världen, säger Mats Georgson, varumärkesexpert och amerikansk doktor i marknadskommunikation.

Önskas ytterligare information kontakta:
Eva Kasberg, biträdande informationschef på Vasakronan, tel 08-783 21 18 eller 070-6013576
Mats Georgson, tel 08-545 672 44 eller 070-6564890.

Om Kontorsbarometern:
Kontorsbarometern är en kanal mellan kontorsanställda och Vasakronan. Det är en internetbaserad, oberoende och opolitisk panel som speglar kontorsanställdas åsikter inom olika områden. Att vara med är frivilligt och helt kostnadsfritt, och man kan när som helst lämna panelen. Det här är den andra panelen, där drygt 1 000 personer svarat på frågor om arbetsmiljö och livet på kontor.  Urvalet är ett s k bekvämlighetsurval och de som svarar väljer själva att göra det via en webbenkät.