Konstinvigning i Alviks Strand.

Havsvind och Den unge Strindberg i skärgården invigs onsdag den 19 juni kl 11.30.

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 14 juni 2002

På onsdag den 19 juni inviger AP Fastigheter den över fem meter höga skulpturen Havsvind skapad av Kent Ullberg. Invigningen sker under annorlunda former och ingår som en del i ett omfattande konstprojekt i Alviks Strand där också skulpturen Den unge Strindberg i skärgården av Carl Eldh ingår.  Även den senare invigs vid samma tillfälle.

AP Fastigheters konstprojekt i Alviks Strand är inriktat på det geografiska läget, vattnet med dess stora betydelse som kommunikationsväg under över 1000 år. Inramningen är arkitekturen i området som harmonierar väl med konstverken. Formmässigt står Den unge Strindberg i skärgården för den klassiska skulpturen och Havsvind för den moderna och framåtsträvande formen. Havsvinden är Kent Ullbergs första icke-figurativa verk.

– När jag skapade Havsvind ville jag ge en känsla av havet genom två former som möts, säger Kent Ullberg. Det kan vara segel och skrovform, eller bara havets och vindens rörelse i en svepande, mjuk linjeföring och ytbehandling. Det blir också en intressant dialog med de två bågformiga huskropparna i bakgrunden.

Kent Ullberg är en mycket framgångsrik svensk konstnär som bor och verkar i USA. Även i Sverige finns konst av Kent Ullberg, bland annat i ljusgården i Teliahuset i Nacka Strand och i ett bostadsområde i Rissne.

Carl Eldh (1873-1954) var en av Sveriges främsta och mest anlitade skulptörer under första hälften av 1900-talet. Den unge Strindberg i skärgården i brons göts på Bergmans konstgjuteri år 2001 och monterades på platsen hösten 2001.

– Vi lägger stor vikt vid estetiska, upplevelse- och miljömässiga aspekter i vårt fastighetsbestånd, säger Per-Håkan Westin VD AP Fastigheter. Målet med detta är en långsiktigt god utveckling för både kunder och AP Fastigheter, och samtidigt bidra till att utveckla och försköna stadsbilden i stort.

 Pressmeddelande 20020614.pdf