Konsthögskolan sätter Mäster Samuelsgatan 17 i grönska.


Nu är ”Välkommen” av Germund Lindunger på plats och invigd i vår fastighet på Mäster Samuelsgatan 17. Det är en utsmyckning av tre betongportar till ett ställverk som finns i fastigheten. Det är det vinnande bidraget i en tävling som AP Fastigheter och Kungliga Konsthögskolan utlyste bland skolans elever.


Som ett av Sveriges största fastighetsbolag har vi på AP Fastigheter ett extra stort ansvar för att bidra till att skapa vackra miljöer där människor trivs och mår bra. Våra satsningar på konst är en del i det arbetet. Som ett led i detta utlyste vi tillsammans med Kungliga Konsthögskolan en tävling bland skolans elever.
Ambitionen med förnyelsen av betongportarna var att skapa ett bestående konstverk som samverkar med huset och platsen. Och som dessutom bidrar till den förändring som Mäster Samuelsgatan nu genomgår, från bakgata till ett mer centralt stråk i staden.

Motiveringen till att ”Välkommen” vann lyder: Germund Lindunger har skapat en spännande och vacker balans mellan yta och djup, tyngd och lekfullhet, med anknytning till både arabisk konst och svensk allmoge. Förslaget är ett lekfullt uttryck för de bakomliggande portarna genom sin överdrivna skala och ansluter på ett spännande sätt till fastigheten i övrigt. Germund Lindungers ”Välkommen” kommer att bli ett välkommet och oförutsägbart inslag i gatubilden.