Konstfackelev får stipendium av Vasakronan

För femte året i rad delar Vasakronan ut ett stipendium till Konstfackelever på magisternivå.  2009 års stipendium tilldelas Michel Bussein för examensarbetet ”The nature manifesto”. En lekfull stol som förenar människan med naturen .Examensarbetet är en prototyp av en transparent stol där ett grenverk av pil eller bokabinda växer inuti stolen. När grenverket vuxit sig stabilt och kraftfullt plockas det fram ur plexiglashöljet och kan användas som stol.

Genom sitt examensarbete vill Michael Bussein visa hur människan på ett lekfullt men samtidigt nyttoinriktat sätt kan återknyta kontakten med naturen.
– ”The nature manifesto” har en intressant koppling till frågor kring boende och arbetsmiljöns utformning, vårt behov av gröna ytor och syresättning av luften vi andas. Arbetet är präglat av nytänkande och lekfullhet och är dessutom mycket visuellt tilltalande, konstaterar juryn i sitt utlåtande.


Juryn ser tydliga möjligheter för prototypen att utvecklas för offentlig miljö och användas i arbetet med att skapa hälsosamma och hållbara arbetsmiljöer.

Juryn för Vasakronan-stipendiet består av Ivar Björkman, rektor Konstfack, Ann Magnusson, konstkonsult samt Anders Möller, Svante Torell och Anna-Karin Franzén från Vasakronan.

Stipendiet delades ut i samband med Konstfacks våravslutning den 4 juni.


För mer information, kontakta:


Anna-Karin Franzén
Projektledare kommunikation Vasakronan
Tel 08-566 20 561, 0709-681 561


Svante Torell    
Marknadschef Vasakronan
Tel 08-782 04 11, 0705-822320