Klartecken från Konkurrensverket om förvärv av Vasakronan

Konkurrensverket har tillstyrkt en sammanslagning av AP Fastigheter och Vasakronan utan anmärkningar. AP Fastigheter fick den 24 juli klartecken om att förvärvet av Vasakronan inte strider mot konkurrenslagen.  Tillträde beräknas ske den 1 september 2008.