Kista Science Tower klassat som Green Building

Kista Science Tower har godkänts av EU:s Green Building-program och blir därmed Vasakronans sjunde kontorsfastighet som under kort tid klassas som Green Building.


För att bli utnämnd till Green Building måste en fastighet ha sänkt sin energiförbrukning med 25 procent. Kista Science Tower hamnar under den siffran med en sänkt energianvändning på 30 procent i fastigheten.


-Vasakronan är ett klimatneutralt företag och vi har högt ställda energisparmål. Vi arbetar konsekvent med energifrågan och har flera fastigheter på gång för miljömärkning enligt Green Building-programmet, säger Bengt Jansson, miljöansvarig hos Vasakronan.


Green Building handlar om att effektivisera energianvändningen i fastigheter. Det är ett frivilligt program som initierats av EU. För att en nybyggd fastighet ska kunna klassas som en Green Building krävs det att energiförbrukningen beräknas bli 25 procent lägre än de nybyggnadskrav som Boverket ställt upp. För ombyggda fastigheter är kravet 25 procent lägre energianvändning än före ombyggnaden.


Vasakronan är sedan tidigare Green Building-partner. De fastigheter inom företaget som tidigare klassats som Green Building är:


Riga 2, Värtahamnen, Stockholm
Modemet 1, Kista, Stockholm
Tingsrätten Ullevi Park 1, Göteborg
Spektern 13B, Stockholm city
Pennfäktaren 11, Stockholm city
Frösunda Park Hus 2 i Solna