JM och Vasakronan tecknar nytt hyresavtal

Med anledning av den tidigare bytesaffären har JM för sitt huvudkontor tecknat ett femårigt hyresavtal med Vasakronan i Frösunda Park på cirka 9 500 kvm. Byggstart fär det nya kontoret blir under 2008 och inflyttning beräknas ske vid årsskiftet 2009/2010.


– Det känns roligt att JM bekräftar attraktivivteten i området genom att placera även det nya huvudkontoret i Frösunda Park, kommenterar Leif Garph, vice vd och chef region Stockholm i Vasakronan.


Vasakronan och JM gjorde en affär i juli där Vasakronan säljer byggrätter i nya ”Järvastaden” i Solna och Sundbyberg till JM. I ett första skede säljs byggrätter motsvarande cirka 650 bostäder. JM kommer sedan successivt att förvärva ytterligare bostadsbyggrätter i Järvastaden av Vasakronan under de kommande åren motsvarande cirka 1 350 bostäder. Tillträde och betalning sker i takt med att detaljplaner vunnit laga kraft. Totalt kommer byggrätter motsvarande cirka 230 000 kvm att säljas till JM.


Vasakronan köpte samtidigt av JM fyra kontorsbyggrätter i Frösunda, Solna, på drygt 40 000 kvm, varav cirka 10 000 kvm är under produktion. Cirka 30 000 kvm byggrätter kommer att exploateras successivt i samarbete med JM. Vasakronan kommer att investera cirka 1.2 miljarder kronor i Frösunda genom denna affär.


Pressinformation finns på www.vasakronan.se


För vidare information vv kontakta
Leif Garph, vice vd och chef region Stockholm  08-783 2305
Bengt Möller, informationsdirektör, Vasakronan 08-783 21 09, 070-593 91 71


 


Stora på kontor. Större på människor.
Vasakronan AB är ett av Sveriges ledande fastighetsföretag och är inriktat på kommersiella fastigheter, främst kontor. Vasakronan finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala. Vasakronan ägs av den svenska staten.