JM bryter avtal med Vasakronan

 


JM AB har valt att inte fullfölja avtal om förvärv av byggrätter med Vasakronan AB och bryter avtalet. Detta gäller en köpeskilling på 130 Mkr för en försäljning under 2001 av byggrätter för bostadsändamål vid Valhallavägen. JM har nu stämt Vasakronan på cirka 166 Mkr. JMs agerande har på obestämd tid försenat detaljplanen, för cirka 350 bostäder, som skulle tagits i kommunfullmäktige i december 2003.


– Det är med stor förvåning vi kan konstatera att JM inte fullföljer avtalet och väljer att stämma Vasakronan, kommenterar Vasakronans vd Håkan Bryngelson. Affären var en del av en bytesaffär under 2001, där vi samtidigt förvärvade två fastigheter på Klara Norra Kyrkogata i centrala Stockholm för 360 Mkr.


– Vår uppfattning är att det saknas grund för JMs stämning.


– I dagens situation med stor bostadsbrist är det också beklagligt att JMs agerande kommer att ytterligare försena betydande bostadsproduktion i centrala Stockholm.


För vidare information vänligen kontakta
Håkan Bryngelson, verkställande direktör  tfn 08-783 21 05
Bengt Möller, informationsdirektör tfn 08-783 21 09