Invigning av Sergelgången

Invigning av Sergelgången


Invigning av Sergelgången
Ett tryggare och attraktivare Stockholm


Den upprustade Sergelgången är nu invigd. Upprustningen är en del i arbetet med att skapa ett tryggare och attraktivare Stockholm. Genom Sergelgången möjliggörs shopping i 219 angränsande butiker.


Sergelgången är den underjordiska förbindelsen mellan Sergels Torg, Gallerian och NK under Hamngatan. Den byggdes ursprungligen på 1970-talet, men har nu upprustats för att skapa en trygg och attraktiv miljö för de som passerar, shoppar och arbetar i området. Upprustningen är ett unikt samverkansprojekt mellan Stockholms stad och fastighetsägarna AMF Pension, AP Fastigheter, Hufvudstaden och Vasakronan.


– Upprustningen började sommaren 2003. Prång och skrymslen har byggts bort, för att ge en överblickbarhet och därmed öka säkerheten. Ny belysning, ljusa material och ökad rumshöjd är andra åtgärder som förhöjer trivseln, säger Martin Skillbäck, projektledare på Stockholms gatu- och fastighetskontor.De inblandade fastighetsägarna ansvarar för förvaltningen av Sergelgången, detta sker i en samfällighetsförening som leds av Göran Langer på Vasakronan.


–   Genom Sergelgången skapas en helhetskänsla i Stockholms city, handelsplatser som tidigare inte möttes sammankopplas nu på ett naturligt sätt. Sergelgången möjliggör shopping i 219 angränsande butiker, den totala omsättningen för dessa beräknas till 3,7 Mdr kronor, säger Göran Langer,
ordförande i samfällighetsföreningen. Sergelgången är ett steg i att göra Stockholm city till det självklara valet när stockholmare handlar.


För mer information:
Martin Skillbäck, projektledare Stockholms gatu- och fastighetskontor.
martin.skillback@gfk.stockholm.se <mailto:martin.skillback@gfk.stockholm.se>, 070-472 62 76


Göran Langer, marknadsområdeschef Vasakronan  Stockholm Centrum samt ordförande samfällighetsföreningen.
goran.langer@vasakronan.se <mailto:goran.langer@vasakronan.se>, 070-519 88 90