Idé- och visionsutställningen om Kymlinge invigd

Idé- och visionsutställningen om Kymlinge invigd

Under oktober hölls utställningen Nästa Kymlinge på Vasagatan 4a i Sundbyberg. Nästa Kymlinge är ett idé- och visionsprojekt om ett markområde med unika förutsättningar, i direkt anslutning till Kista och Sundbybergs stads naturreservat.


För att komma till bloggsidan om Kymlinge » klicka här.


Vasakronans vd Håkan Bryngelson invigde utställningen inför ett 70-tal personer som kom till utställningens första dag.Håkan Bryngelson, vd för Vasakronan, invigde idé- och inspirationsutställningen om Kymlinge.


Tre konsultgrupper under ledning av White arkitekter, Wingårdh arkitektkontor och KHR arkitekter, har fått i uppdrag att visa sina idéer kring en framtida utveckling av Kymlinge, ett område som i söder gränsar till det kommunala naturreservatet, i nordväst till Kymlingelänken och i nordost till E 4. Även elever från KTH, samhällsplanering och miljö bidrar med material till utställningen.


Från arkitektkontoren deltog bland andra Gert Wingårdh (Wingårdh arkitektkontor ), Owe Swanson (White arkitekter) och Thomas Andersson, AJ Landskapsarkitekter (KHR arkitekter) vid invigningen.


Vasakronan och Sundbybergs stad genomför under 2005 ett visionsarbete kring den framtida utvecklingen av Kymlinge, enligt en principöverenskommelse. Markområdet Kymlinge ägs till största delen av Vasakronan och merparten av området ligger inom Sundbybergs stad.


– Kymlinge har med sin närhet till Kista, en redan påbörjad tunnelbanestation och angränsande naturreservat ett mycket speciellt läge, kommenterar Håkan Bryngelson. Närheten till Arlanda, Uppsala och Stockholms city gör att området har stor potential och det finns många utvecklingsalternativ.
– Det är också mycket viktigt att ta miljömässiga hänsyn så att den unika miljön kring Igelbäcken kan bevaras.


 
Projektledare för Nästa Kymlinge, Lisa Brattström, intervjuas av Radio Stockholm P5.


Utvecklingen av Kymlinge har varit ett diskussionsämne under flera årtionden i Stockholms och Sundbybergs kommuner. Syftet med utställningen är att öppna en diskussion och debatt kring utställda framtida utvecklingsmöjligheter. Tre öppna seminarier kommer att hållas under utställningsperioden där en konsultgrupp vid varje tillfälle ges möjlighet att utveckla sitt idé- och visionsarbete. Därefter följer en diskussion ledd av Göran Cars, KTH.


Utdrag från ett idé och visonsarbete
– ”Stockholm växer. Inte som tidigare genom expansion i periferin. Nu utvecklas urbaniteten i den befintliga stadsbygden. Det är det halvcentrala bandet utanför innerstadstullarna, i Stockholms förstad, som den största utvecklingspotentialen finns.” White arkitekter


För pressbilder, seminarier, blogg se www.kymlinge.nu


För mer information kontakta:
Mats Enander, Projektutveckling Vasakronan 08-783 23 59
Mats Carlsson, inköpsdirektör Vasakronan 08-783 23 62
Bengt Möller, informationsdirektör Vasakronan 08-783 21 09