I dag inviger Vasakronan en av Sveriges största solcellsanläggningar.

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 7 januari 2009


Sveriges största solcellsanläggning på Telefonplan


I dag inviger Vasakronan en av Sveriges största solcellsanläggningar. Vasakronan har under december installerat nästan 700 kvadratmeter solceller på Konstfacks tak och planen är att solcellsanläggningen successivt ska byggas på och bli Sveriges största.I januari 2009 sätts den nya solcellsanläggningen i drift. Den 700 kvadratmeter stora ytan med solceller kommer att förse fastigheten där Konstfack ligger med solel. Den del av Konstfacks tak som nu får solceller har en gynnsam lutning och en position mot söder, vilket ger bra förutsättningar. Solcellernas beräknade elproduktion är cirka 86 kW, vilket ger ungefär 66 MWh per år. Det innebär en reduktion av koldioxidutsläppen med 66 ton per år räknat på marginalutsläpp från kolkondenskraftverk.

Vasakronans investering i solceller på Telefonplan utgör en del av företagets långsiktiga satsning på hållbara energisystem. För att minska sina fastigheters energianvändning arbetar Vasakronan sedan flera år tillbaka med naturliga energikällor. I en rad projekt har man bland annat använt sig av sjövatten och mark för att skapa såväl kyla som värme i fastigheter.

– Vi har under många år testat olika miljötekniker och former för energiförsörjning i våra fastigheter, säger Bengt Jansson, miljöansvarig på Vasakronan. Det här solcellsprojektet känns extra spännande eftersom det på ett så tydligt sätt visar vilka möjligheter som miljöteknik i befintlig bebyggelse erbjuder för energiförsörjning.

Om solel och solvärme
Solceller omvandlar solljus direkt till solel i form av likström. De skiljer sig från solvärme där solstrålningen används för att producera varmt vatten. Omvandlingen av solenergi till elektrisk energi i en solcell sker utan några rörliga delar, utan att något bränsle behövs och utan att ge några koldioxidutsläpp.


  
För mer information, vänligen kontakta: Bengt Jansson
Miljöansvarig, Vasakronan                       
Tel: 08-566 205 72 /0709-681572
Bengt.jansson@vasakronan.se
Marika Karlsson
Marknadschef, Vasakronan                       
Tel: 08-566 205 64/0709-681564
Marika.karlsson@vasakronan.se