Högt miljöengagemang på kontor – men många vet inte hur de ska agera mer miljövänligt

Miljömedvetenheten har flyttat ut på kontoren. En majoritet uppger att de är ganska eller mycket miljömedvetna på kontoret. Däremot är de yngre mindre miljöengagerade på arbetsplatsen än hemma. Många uppger dock att de inte vet hur de ska agera mer miljömedvetet på kontoret. Det visar fastighetsbolaget Vasakronans undersökning Kontorsbarometern.


Kontorsbarometern visar också att de allra flesta kontor och arbetsplatser, 74 procent, har riktlinjer för sitt miljöarbete, t ex om pappersåtervinning, att släcka ljuset och stänga av datorn. 69 procent inom den offentliga sektorn anger att de har en miljöpolicy och 57 procent inom den privata sektorn. På större arbetsplatser är det vanligare med miljöpolicy, 73 procent av de som arbetar på ett företag med fler än 100 anställda har en miljöpolicy. På företag med upp till tio anställda är motsvarande siffra 51 procent.


En majoritet (62 procent) av de tillfrågade i Kontorsbarometern uppger att de är ganska eller mycket miljömedvetna på kontoret. Man verkar bli mer miljömedveten med åren på sin arbetsplats; av de under 30 år uppger 50 procent att de är miljömedvetna på arbetsplatsen, medan motsvarande siffra bland de över 51 år är 75 procent. 7 av 10 chefer (71 procent) anser att företaget är miljömedvetet medan motsvarande siffra bland medarbetarna är 59 procent.


Vilka miljövänliga åtgärder utför man ofta eller mycket ofta på kontoret?
1. Pappersåtervinning (92 procent)
2. Släcker lyset när man går för dagen (90 procent)
3. Stänga av datorerna när man går för dagen (79 procent)
4. Skriver inte ut i onödan (75 procent)
5. Stänger av standby-knappen (68 procent)
6. Tomburksinsamling (67 procent)
7. Glasåtervinning (63 procent)
8. Drar ut laddare när de inte används (60 procent)
9. Sorterar papper (41 procent)
10. Källsorterar (38 procent)
11. Dubbelsidiga pappersutskrifter (35 procent)


– De flesta inser vikten av att miljöanpassa kontoret och följer de riktlinjer som finns för att stoppa onödig användning av resurser. Det handlar både om enklare, men viktiga, åtaganden och genomtänkta strategier, säger Håkan Bryngelson, VD på Vasakronan
– Viktigt är också att se över kontorets ventilation. Så här under sommaren skapar belysning, datorer och annan utrustning mycket överskottvärme som kyls bort, vilket är väldigt energikrävande. Kanske bör man överväga att tillåta högre temperaturer inomhus på sommaren?


Yngre mer miljövänliga hemma än på jobbet
De under 30 år är mer noggranna att agera miljövänligt hemma än på kontoret. Mer än hälften av dessa (52 procent) är mer miljövänliga hemma än på kontoret; i åldersgruppen 31- 50 år är motsvarande siffra 43 procent. De över 51 uppger i stor utsträckning – 56 procent – att de agerar lika miljövänligt hemma som på kontoret.


Saknar en drivande kraft
46 procent uppger att de är miljöintresserade, men vet inte hur de ska göra för att agera mer miljövänligt på sin arbetsplats. Kontoren saknar i många fall någon som driver miljöfrågor (48 procent) – framförallt är det många under 30 som uppger detta (56 procent). Det finns också de som upplever att det finns ett motstånd och att ledningen inte ger gehör för miljövänliga alternativ, nästan en femtedel (18 procent) upplever detta. 20 procent anger att medarbetarna inte visar intresse.


10 procent upplever till och med att det är någon som aktivt motsätter sig miljövänliga alternativ på kontoret.  Framförallt är det åldersgruppen under 30 som upplever detta (17 procent, jämfört med 9 procent i övriga grupper).


De flesta reser inte miljövänligt
De allra flesta företag verkar sakna en miljöpolicy vid resor. 45 procent av panelisterna uppger att deras företag inte har någon policy och 16 procent känner inte till om det finns någon miljöpolicy. 39 procent uppger att de har en miljöpolicy vid resor på företaget.
(Fler chefer (47 procent) än medarbetare (36 procent) anger att de har en miljöpolicy vid resor.) De på kontor med över 100 personer har en resepolicy (46 procent) i högre utsträckning än genomsnittet (39 procent).


Få miljöbilar
58 procent uppger att de har tjänstebilar eller driftbilar i arbetet och av dessa är det 8 procent som har miljöbilar. 38 procent uppger att de har några miljöbilar och 41 procent uppger att de inte har alls. 12 procent i offentlig sektor uppger att de endast har miljöbilar, inom privat sektor är 6 procent som anger att de endast har miljöbilar. Nästan två tredjedelar (65 procent) inom offentlig sektor uppger att de antingen har enbart miljöbilar eller några miljöbilar. Motsvarande siffra i privat sektor är 38 procent. För vidare information kontakta
Bengt Möller, informationsdirektör Vasakronan Tel 08-783 21 09, 070-593 91 71
Eva Kasberg, bitr informationschef, Vasakronan Tel 070-6013576