Halverat co2-utsläpp

År 2006 var AP Fastigheters koldioxidutsläpp för värme, kyla och el 21500 ton, prognosen för 2008 är 9300 ton, vilket innebär en mer än halvering av utsläppen. Halveringen av koldioxidutsläppen beror, vid sidan om minskad energianvändning, på att AP Fastigheter har gått över till grönare fjärrvärme och fjärrvärme märkt med Naturskyddsföreningens Bra miljöval. Bolaget köper också vattenkraftsbaserad el till alla fastigheter.

– Bakgrunden till vårt framgångsrika miljöarbete är utan tvekan våra hängivna eldsjälar och det faktum att hela företaget är engagerat i miljöarbetet, säger Nicklas Walldan, miljö- och utvecklingschef på AP Fastigheter. Vi arbetar mot våra miljömål och mot att ständigt vara det främsta föredömet i fastighetsbranschen på miljöområdet.

AP Fastigheter satsar stora resurser på energieffektiviserande tekniska lösningar och att uppnå ett behagligt inomhusklimat. Äldre byggnader byggs om, ny miljöteknik testas och tas i bruk och miljödialogen med hyresgäster har börjat ta fart.

Nästa steg för AP Fastigheter är att fördjupa samarbetet med hyresgästerna och tillsammans med dem arbeta för en minskad energianvändning. Här handlar det både om att ha en samsyn när nya arbetsplatser skapas och en gemensam miljöagenda i den dagliga verksamheten i AP Fastigheters kontors-, handels- och bostadshus.

För mer information kontakta:
Nicklas Walldan, miljö- och utvecklingschef AP Fastigheter
Tel: 08-56620596  eller 0709-681596
E-post: nicklas.walldan@apfastigheter.se

Marika Karlsson, marknadschef AP Fastigheter
Tel: 08-566 205 64  eller 0709-681564
E-post: marika.karlsson@apfastigheter.se