Halvårsrapport januari-juni 2007 – Vasakronan

Starkt resultat, låga vakanser, stor projektportfölj och marknadsvärdet över 40 miljarder kronor.

• Resultat efter skatt ökade till 2 338 (1 635) Mkr. Ökningen beror på orealiserad värdeökning i fastighetsbeståndet och förbättrat driftöverskott.
• Marknadsvärdet på fastigheterna ökade till 41 243 (35 826) Mkr. Orealiserad värdeökning första halvåret uppgick till 2 422 (1 520) Mkr, en ökning med 6,4 (4,6) procent.
• Resultat efter finansiella kostnader före realiserad och orealiserad värdeförändring ökade till 777 (677) Mkr, beroende på förbättrat driftöverskott.
• Hyresintäkterna ökade med 7 procent till 1 432 (1 337) Mkr. Hyresnivån i om- och nytecknade kontrakt ökade med 5 (4) procent.
• Vakansgraden fortsatte att minska till 5 (7) procent av hyresintäkterna.
• Projektportföljen fortsatte att öka till 3 515 (1 984) Mkr och investeringarna ökade till 603 (437) Mkr.
• Utsikterna för 2007 är oförändrade. Resultat efter finansiella kostnader, före värdeförändring, förväntas öka till cirka 1 450 (1 333) Mkr.

– Det första halvåret 2007 har varit Vasakronans starkaste någonsin, kommenterar Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan. Vasakronans hyresintäkter har ökat, vakanserna fortsätter att minska och driftkostnaderna har sjunkit. Marknadsvärdet på fastigheterna har ökat med 6,4 procent till 41,2 miljarder kronor. Dessutom har Vasakronan en stark projektportfölj på 3,5 miljarder kronor med låg vakans.
– Den svenska ekonomin har en fortsatt tillväxt och utvecklingen är starkast i storstadsregionerna där Vasakronan har sin verksamhet.


För vidare information vänligen kontakta

Håkan Bryngelson, verkställande direktör   tfn 08-783 21 05
Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör  tfn 08-783 21 12
Bengt Möller, informationsdirektör   tfn 08-783 21 09, 070-593 91 71

Analytikerträff
Fredag den 13 juli kl 11.00 på Karlavägen 108, 13 tr.
Anmälan: Bengt Möller, bengt.moller@vasakronan.se. Tfn 08-783 21 09.