Hållbarhetsredovisning 2009

Vasakronan upprättar, med start 2009, en årlig hållbarhetsredovisning.


Hållbarhetsredovisningen är ett komplement till årsredovisningen. Syftet är att öka fokus på miljöfrågorna och att lyfta fram miljöarbetet i Vasakronan.


Länk till Vasakronans hållbarhetsredovisning 2009