Häktade i Göteborg får sitta grönt

Göteborgs nybyggda hus för Kriminalvården i Ullevi Park har godkänts som Green Building av EU.  Det blir Vasakronans andra nybyggda Green Building-fastighet i Göteborg. Att miljöklassa sina fastigheter är ett viktigt led i Vasakronans arbete med att minska byggnadernas påverkan på miljön.


Den nya kriminalvårdsbyggnaden får en energianvändning som ligger 27 procent under Boverkets uppställda krav på energianvändning för nybyggda fastigheter. I detta inkluderas uppvärmning, kyla och el. Några av skälen till byggnadens låga energianvändning är fastighetens design, dubbelglasfasader och effektiv återvinning av energi. Dessutom styrs ventilationen efter de olika behoven som finns i fastigheten och fungerar därmed på olika sätt i kontorslokalerna jämfört med häktescellerna. Fastigheten har fjärrvärme samt fjärrkyla och energileveransen till fastigheten kommer att vara koldioxidneutral.


– Vasakronan fortsätter arbetet med att på olika sätt minimera våra fastigheters påverkan på miljön. Att vi nu kan presentera vårt andra Green Building-projekt i Göteborg är fantastiskt roligt. Det är ett resultat av bra projektering och en bra miljöstyrning under en lång period inom Vasakronan, säger Magnus Tengberg, affärsområdeschef för projekt på Vasakronan.40 procent miljöklassad yta
Byggnaden hyrs av Kriminalvården och har en yta på cirka 23 000 kvadratmeter fördelad på elva våningar. I mitten av sommaren kommer byggnaden att vara färdig och den dagliga verksamheten beräknas vara igång under hösten. Sedan tidigare är Göteborgs nya Tingsrätt, som ägs och förvaltas av Vasakronan, godkänd som Green Building. Det innebär att mer än 40 procent av kontorsytan i Ullevi Park nu är Green Building-klassad.


Om Green Building
Green Building handlar om att effektivisera energianvändningen i sina fastigheter. Det är ett frivilligt program som initierats av EU. För att en nybyggd fastighet ska kunna klassas som en Green Building krävs det att energianvändningen är 25 procent lägre än de nybyggnadskrav som Boverket ställt upp. Vasakronan är sedan tidigare klassad som Green Building-partner.


 


För mer information, kontakta:
Magnus Tengberg,
Affärsområdeschef projekt Göteborg, Vasakronan
Tel: 031-743 42 11
E-post: magnus.tengberg@vasakronan.se