Håkan Bryngelsons pensionsvillkor – med anledning av felaktiga uppgifter i media

Håkan Bryngelsons pensionsvillkor – med anledning av felaktiga uppgifter i media

Vasakronans vd Håkan Bryngelson har en rent premiebaserad pensionslösning. Pensionsavsättningen var 40 % av lönen fram till 50 års ålder och 45 % av lönen efter 50 års ålder. Håkan Bryngelson har 60 års pensionsålder och är född 1948.


Vasakronans ansvar är att betala pension under den period Håkan Bryngelson arbetar i Vasakronan. Vasakronan har inga förpliktelser efter att Håkan Bryngelson har slutat i företaget. Håkan har själv ansvar för hur pensionspremien fonderas. Vasakronan kommer under inga omständigheter att tillskjuta ytterligare kapital än det som är avtalat.
 
Totalt kommer Vasakronan att betala cirka 15 Mkr i pensionsavsättningar för 12-13 års anställning i bolaget, vilket inkluderar premier för sjukförsäkring och efterlevandeskydd på knappt 0,6 Mkr.


Vasakronan följer riktlinjer från Näringsdepartementet om att det ska vara en avgiftsbaserad pension till VD och att avsättningen till pension ska göras under företagsledarens verksamhet i bolaget. 


Håkan Bryngelsons pension är intjänad i de olika bolag som han verkat i och syftet med pensionsavsättningen är att nå en nivå på cirka 65 % av lönen. Ansvaret för framtida pension är dock helt och hållet Håkan Bryngelsons eget ansvar.


För vidare information v v kontakta
Bengt Möller, informationsdirektör, Vasakronan AB: Tfn 070-593 91 71