Göteborgsklass tog emot Vasakronans Respektpris


Bengt Möller från Vasakronan och eleverna Sahar Tayebi, Nadya Barbosa och klasslärare Maria Strandh.


Det blev klass 9E:2 från Toleredsskolan i Göteborg som fick ta emot Vasakronans nyinstiftade pris på 10.000 kronor under Stiftelsen för Respekts årliga gala på Grand Hotel i Stockholm den 6 maj.


Klassen vann tävlingen Projekt Respekt med videofilmen ”Livet är kort – respektera varandra” som de lagt ner stort jobb på under höstterminen. Filmen handlar om mobbning och rasmotsättningar och vilka konsekvenser det kan få för ungdomar i en högstadieklass. Tävlingens syfte var att göra ungdomar medvetna om attityder, mobbning och rasism och förhoppningsvis bidra till att minska våld, klotter och vandalism i vår gatu- och vardagsmiljö.


Stort engagemang
– Vi valde klass 9E:2 som vinnare i tävlingen för att de gått in för uppgiften med stort engagemang, inte givit upp trots tekniska svårigheter och dokumenterat sitt arbete på ett ambitiöst sätt, säger Bengt Möller, informationsdirektör på Vasakronan. Dessutom gillar vi att ungdomarna inte bara deltog för att vinna utan också för att skapa bättre sammanhållning i sin klass.


Eleverna agerar själva skådespelare i sin film som de lagt ner mycket tid på. Bland annat har de skrivit två olika manus och spelat in i två omgångar.
 
Priset togs emot av eleverna Sahar Tayebi, Nadya Barbosa och deras lärare Maria Strandh. Pengarna kommer att användas till en klassresa innan 9E:2 går ut grundskolan i juni.


– Vi är jätteglada, det här trodde vi inte när vi satte igång och filmade i november, säger tjejerna som själva är med och agerar i filmen.


Föreläsningar om respekt
Tävlingen Projekt Respekt utlystes under en föreläsningsturné om våld, rasism , vandalism och mobbning som genomfördes av Stiftelsen för Respekt under hösten i samarbete med Vasakronan. Tävlingen gick ut på att starta ett eget projekt i klassen för att öka respekten för varandra. Det kunde vara en film, en städdag på skolan, en sång eller något annat som skulle kunna bidra till att minska våld och förstörelse.


Föreläsare var 23-årige Tommy Deogan som berättade för ungdomarna om egna och andras erfarenheter av våld och rasism. Föreläsningarna hölls i ett antal högstadieskolor i de sex städer där Vasakronan har sina fastigheter – Stockholm, Uppsala, Lund, Malmö, Göteborg och Linköping. Inför turnén utsågs också ett antal kontaktpersoner från Vasakronan som skulle finnas till hands för de elever som ville ha råd och stöd i sina tävlingsprojekt.


Vad är respekt för dig?
Vasakronan utlyste även en individuell tävling på Respekts webbplats där eleverna kunde skicka in ett statement – en utsaga – om vad respekt innebär för dem. Under turnén kom ett 50-tal tänkvärda bidrag in där nu tio stycken kommer att väljas ut för att graveras in på skyltar. De tio vinnarna får hemliga priser från Vasakronan.


Vill du veta mer om Stiftelsen för Respekt så besök http://www.respekt.org/