Göteborgs nya tingsrätt blir miljömärkt

I Ullevi Park bygger Vasakronan Göteborgs nya rättscentrum. Tingsrättsbyggnaden som nu står färdig har godkänts som Green Building av EU. Därmed blir fastigheten Göteborgs första nybyggda och färdigställda kontorsbyggnad som klassas som Green Building. Huset har en energianvändning som är betydligt lägre än kraven för nybyggen.


Den Green Building-klassade tingsrättsbyggnaden får en energianvändning som ligger 30 procent under Boverkets uppställda krav på energianvändning för nybyggda fastigheter. I detta inkluderas uppvärmning, kyla och el. Ett av skälen till byggnadens låga energianvändning är att den behöver förhållandevis lite kyla, vilket sparar energi. Detta är möjligt tack vare att huset placerats på ett sådant sätt att solen inte ligger rakt på fastighetens glaspartier. Därmed behöver fastigheten inte kylas ned i samma utsträckning som ett jämförbart hus med en annan placering.


– Det är självklart väldigt roligt att vi på Vasakronan står bakom Göteborgs första färdigställda nybyggda Green Building-kontor, säger Magnus Tengberg, affärsområdeschef projekt Göteborg på Vasakronan. Vi har redan från början höga krav på miljösidan och att kunna miljöklassa våra fastigheter är mycket viktigt för oss.


Green Building handlar om att effektivisera energianvändningen i sina fastigheter. Det är ett frivilligt program som initierats av EU. För att en nybyggd fastighet ska kunna klassas som en Green Building krävs det att energianvändningen är 25 procent lägre än de nybyggnadskrav som Boverket ställt upp. Vasakronan är sedan tidigare klassad som Green Building-partner. Att nu även fastigheten för Göteborgs nya tingsrätt blir ett klimatvänligt hus är ett positivt resultat av Vasakronans ständigt pågående miljö- och klimatarbete.


Koldioxidneutral fastighet
Energisystemet i det nya huset är anpassat för verksamheten och styrs bland annat efter hur förhandlingssalarna används. Fastigheten har fjärrvärme, fjärrkyla och är koldioxidneutral. Byggnaden har även fått vita fasader för att minimera solens påverkan och därmed minska behovet av kyla. Genomgående har miljöriktiga material använts, t ex sedumtak, trägolv och miljöriktig målarfärg.


Fastigheten hyrs av Domstolsverket och har en yta på 16 500 kvadratmeter fördelad på åtta våningar. I fastigheten ryms cirka 400 arbetsplatser och ett stort antal förhandlingssalar.För mer information, kontakta:

Magnus Tengberg, affärsområdeschef projekt Göteborg, Vasakronan
Tel: 031-743 42 11
E-post: magnus.tengberg@vasakronan.se