Fujitsu Siemens till Kista Science Tower

Ny hyresgäst i Kista Science Tower är Fujitsu Siemens Computers som blir den största hyresgästen i byggnaden hittills. Kontraktet omfattar 3 200 kvadratmeter.


Fujitsu Siemens flyttar i oktober från lokaler i Solna och Upplands Väsby till det gemen-samma kontoret för cirka 200 personer i Kista. I kontraktet ingår även en lokal i anslutning
till Kista Science Towers foajé, där företaget kan visa sina produkter i ett showroom, genomföra utbildningar mm.


– Det känns väldigt roligt att Fujitsu Siemens Computers blir ny hyresgäst i Kista Science Tower.  Ett multinationellt bolag med ett så starkt varumärke kommer ytterligare att bidra till Kista Science Towers attraktivitet, säger Per Thiberg, marknadsområdeschef på Vasakronan i Kista. 

– Marknadsläget är klart på väg uppåt. Vasakronan har under våren noterat en
markant ökning av antalet nyuthyrningar i Kista, bara de senaste månaderna har vi hyrt ut över 12 000 kvadratmeter.
Våra profilfastigheter Kista Science Tower och Kista Entré är nu uthyrda till cirka 86 respektive 93 procent, berättar Per Thiberg.


Uthyrningsbar kontorsyta i Kista Science Tower är cirka 50 000 kvm och i Kista Entré cirka 44 000 kvm. Vasakronan Service Partner driver en omfattande tjänsteverksamhet i båda fastigheterna med bland annat reception, telefoni, vaktmästeri, restauranger och konferens.Se även www.vasakronan.se
Mer information om Fujitsu Siemens finns på http www.fujitsu-siemens.se


För vidare information vv kontakta
Per Thiberg, marknadsområdeschef Vasakronan              0702-11 9192
Johan Einarsson, uthyrare Vasakronan                             0704-22 66 60
Eva Kasberg, bitr informationschef Vasakronan                   08-7832118