Fredrik Wirdenius tar plats i RICS nya styrelse

Den nya styrelsens främsta uppgift blir att öka användandet av RICS internationella standarder inom värdering och transaktioner, öka antalet certifierade medlemmar och öka kunskapen om RICS i branschen.

Styrelsen består av ordförande Agneta Jacobsson, vd DTZ Sweden, Anders Tägt, Norden chef Deutsche Pfandbriefbank AG, Christina Gustafsson, vd IPD Norden, Henrik Steinbrecher, Territory Senior Partner PwC, Ian Harcourt, Norden chef RBS Nordisk Renting, Per Nordström, Head of Asset Management, Valad Sweden AB och Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan. Chef för RICS i Norden och Baltikum är Mikael Wadsten.

– RICS är en ansedd organisation och har en stark ställning internationellt. I Sverige får RICS en betydande roll för den svenska fastighetsmarknadens konkurrenskraft internationellt. När organisationens standarder etableras i större utsträckning och medlemsantalet ökar bidrar det också till ökad transparens vilket är positivt, säger Fredrik Wirdenius.

RICS, Royal Institute of Chartered Surveyors, är en internationell organisation som erbjuder standarder och certifieringar inom fastighets- och byggsektorn.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd Vasakronan
Tel: 070 – 553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se