Framtidens förskola byggs på Telefonplan

Tisdagen 2 juni Telefonplan i Stockholm togs det första spadtaget för Sveriges modernaste förskola. Pedagogiken och arkitekturen genomsyras helt av lekfull design, hållbarhet och miljö och öppnar för ett nytt sätt att bygga och tänka kring förskolor. Förskolan ritas av den prisbelönta arkitektbyrån Tham & Videgård Hansson på uppdrag av Vasakronan och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning.Förskolan blir granne med Konstfack på designcentrat Telefonplan i Stockholm. Förskolan ska erbjuda plats för drygt 100 barn och stå klar under våren 2010. Fasaden görs iögonfallande knallgul och byggnaden har formen av en gammaldags telefonlur.


Det här blir en förskola som byggs helt utifrån barnens perspektiv och ska vara en plats som uppmuntrar till att tänka självständigt och göra egna val. Arkitekturen och verksamheten får en stark koppling till områdets designprägel och inspireras tydligt av den pedagogiska filosofin från Reggio Emilia i Italien.


Förskolor brukar vara indelade i fasta avdelningar men här får barnen dela på stora gemensamma ytor som kan delas in i stationer efter behov. Förskolan får rundade rum som lockar till rörelse såväl inomhus som utomhus. Fönstrens fria placering ger utblick även för de minsta och ökar kontakten med lekområdet på gården och skogen. Dessutom har innergården – där trängseln brukar bli stor kring lek, hämtning och lämning – fått extra stor plats för att vara en bra mötesplats för barn och vuxna.


Samtidigt har stor vikt lagts vid hållbarhet och miljö. Förskolan byggs i naturvänliga material och får en fasad som minskar den direkta solinstrålningen, vilket ger positiva effekter för energianvändningen.


– Telefonplan står för nyskapande och nytänkande och är ett område där vi aktivt väljer att genomföra annorlunda projekt, säger Johanna Lindberg, marknadsansvarig på Vasakronan. Förskolan samstämmer exakt med vår vision för området och bidrar till att visa vägen för framtidens design.


– Telefonplan utvecklas i snabb takt, både i antal invånare och sett till hur området förändras, säger Maria Mannerholm, stadsdelsdirektör Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning. För oss känns det spännande att få vara med och utveckla framtidens förskola. De boende i området erbjuds en förskola som inbjuder till nytänkande där lokalerna lockar till ett forskande arbetssätt för barn i det livslånga lärandet.


Här kan du ladda ned högupplösta pressbilder.


För ytterligare information och kommentarer, vänligen kontakta: 
Johanna Lindberg
Marknadsansvarig, Vasakronan
Tel: 08-566 20 751
Mejl: johanna.lindberg@vasakronan.se