Framgångsrikt pilotprojekt med pendelbåten M/S Ballerina förlängs

Antalet trafikanter har ökat med i snitt 60 procent sedan Vasakronan i ett pilotprojekt med SL utökat turtätheten och infört SLs periodkort på SjöVägen, det vill säga pendlarbåten M/S Ballerina som trafikerar Stockholm-Nacka-Lidingö. Nu skjuter alliansen till nya pengar vilket innebär att trafiken fortsätter att gå parallellt med att projektet utvärderas fram till augusti 2011.

M/S Ballerina, med fastighetsbolaget Vasakronan som huvudfinansiär, har transporterat resande mellan Nybroplan, Nacka och Lidingö i tio år. I takt med att det sjönära boendet ökar i Stockholmsregionen växer även behovet av en sjönära kollektivtrafik.

Alliansen i Stockholms läns landsting satsar nu fyra nya miljoner kronor under år 2011 på att utveckla kollektivtrafiken på Stockholms inre vattenvägar. Det möjliggör en utveckling och förlängning av Vasakronans och SL:s pilotprojekt mellan Dalénum på Lidingö, Nacka och Nybroviken till och med augusti 2011. Genom fler pendelbåtar, utökad tidtabell och fler bryggor kommer ett större antal resenärer att kunna resa med pendelbåtstrafiken.

-Vi är självklart jätteglada att projektet Sjövägen varit så lyckat och att resenärerna nu kan fortsätta båtpendla kollektivt, säger Eva Henriksson, affärsområdeschef Nacka Strand, Vasakronan. Antalet trafikanter har ökat med 60 procent sedan vi utökade turtätheten och införde SL-kort på M/S Ballerina. Det här samarbetet mellan näringslivet, kommunen och SL gynnar väldigt många människor som bor eller arbetar i de aktuella områdena.


Kortare restider och minskad miljöbelastning
Möjligheten att ta sig till arbetet med båt innebär rejäla tidsvinster. Boende på Lidingö som ska till Nacka Strand måste annars resa runt eller genom hela innerstaden. Med båt tar det inte mer än 10 minuter. I rusningstrafik är också Nacka/Värmdövägen hårt belastad med köbildning. Att åka kollektivt på vattnet sparar också miljön.

– Sjövägen blir för många en genväg. Och en mycket trevlig sådan, avslutar Eva Henriksson.


Fakta SjöVägen
SjöVägen är ett samarbete med Stockholms Läns Landsting och SL, Nacka Kommun och ett antal sponsorer från näringslivet – Vasakronan, HSB, JM, Kvarnholmen Utvecklings AB, Elite Hotel Marina Tower och Telegrafberget Fastighets AB.

Den 23 augusti 2010 inleddes ett pilotprojekt, mellan Vasakronan och SL, på linjen i syfte att pröva förutsättningarna för pendelbåtstrafik i Stockholms inre farvatten inom ramen för SL:s trafik. Sedan dess har resenärer kunnat båtpendla på SL:s periodkort och M/S Ballerina har trafikerat linjen med en avgång i timmen mellan 06.00 och 19.00 på vardagar. Nu förlängs pilotprojektet så att trafikanterna kan fortsätta båtpendla parallellt med att satsningen utvärderas.


För mer information vänligen kontakta:

Eva Henriksson
Affärsområdeschef, Vasakronan
Tel: 08-782 04 11, 0705-82 23 20
E-post: eva.henriksson@vasakronan.se