Förtydliganden angående Skatteskrapans skick

Förtydliganden angående Skatteskrapans skick

Mot bakgrund av den debatt som pågår angående skicket på kvarteret Gamen, ”Skatteskrapan”, som är föremål för en bytesaffär mellan Vasakronan och Stockholms Stad, lämnar Vasakronan följande förtydliganden.


Fastigheten byggdes av Stockholms Stad under perioden 1957-60. Skatteskrapan är ritad av en av Sveriges mest kända arkitekter, Paul Hedqvist, och är konstruerad för att vara en flexibel byggnad. Den innehåller 42.000 m2 lokalarea och förvärvades av Kungliga Byggnadsstyrelsen 1968. Sedan 1993 äger Vasakronan fastigheten och Skattemyndigheten är hyresgäst.


Fastigheten har haft normalt driftunderhåll sedan den byggdes för drygt 40 år sedan och är i behov av en totalrenovering. Vasakronan har tidigare överenskommit med Skattemyndigheten om en avflyttning från fastigheten, vid årsskiftet 2003/04, för att möjliggöra en genomgripande ombyggnad till ett modernt kommersiellt centrum. Ett sådant projekt innefattar bland annat att stommen rensas från tidigare rumsindelning och våtgrupper. Utrangerad teknik, som fläktar mm, byts ut och äldre olämpligt byggmaterial elimineras. Detta är ett normalt förfarande vid en totalrenovering och Skatteskrapan är inget undantag. Den är varken bättre eller sämre än andra fastigheter från denna tid ur detta perspektiv.


I samband med genomförande av det nya projektet ses andra delar av fastigheten över som fönster, tak och fasader, samtidigt som värdefulla interiörer bevaras. Vasakronan har givetvis upplyst Stockholms Stad om statusen för byggnaden och projektets omfattning. Vasakronan har dessutom redan investerat cirka 50 Mkr i att påbörja renoveringen, med bland annat nya fläktrum och schakt för rör och kabelinstallationer i en del av fastigheten.


Skatteskrapan står inför en total ombyggnad oavsett om denna ska leda till ett nytt kontorskomplex eller till bostäder. I förhandlingen med Stockholms Stad har hänsyn tagits till dessa aspekter och Skatteskrapan har i detta sammanhang värderats som en projektfastighet.För vidare information kontakta:
Håkan Bryngelson, verkställande direktör  08-783 21 05
Leif Garph, vice vd och chef region Stockholm  08-783 23 05
Bengt Möller, informationsdirektör, Vasakronan  08-783 21 09