Fortsatt topp i NKI


Vasakronan fortsätter att vara på toppen av kundnöjdhetslistan. I årets NKI-Fastighetsbarometer blev det en andra plats med index 79, en ökning ned en enhet. Branschindex var 71.


Vasallen, som deltog i Fastighetsbarometern för första gången förra året och då slutade om tvåa, tog i år toppositionen som hyresvärd med index 81.
Vasallen är ett statligt bolag med uppdrag att förvärva nedlagda regementen och andra försvarsfastigheter och utveckla dem till attraktiva och levande stadsdelar med ny verksamhet. När områdena har fått nytt liv säljs fastigheterna på kommersiella villkor.


NKI – Fastighetsbarometern bygger på telefonintervjuer med hyresgäster i olika fastighetsbolag där de får värdera ett antal angelägna områden, till exempel lokalernas läge, standard, inomhusklimat, image, service, hyra, felanmälan och klagomål.


Höjer oss ytterligare
Även om vi tappade topplaceringen har Vasakronan lyckats höja sig ännu ett snäpp i kundnöjdhet, och det är vi mycket stolta över, säger vd Håkan Bryngelson.
– Det är resultatet av att vi tillsammans har arbetat intensivt med servicegrad och trivsel för våra hyresgäster och satsat hårdare på det tjänsteutbud som Vasakronan Service Partner erbjuder.
– Samtigt vill vi gratulera Vasallen till topplaceringen.


Det är stor skillnad i resultaten mellan bolagen. Skillnaden mellan högsta och lägsta index är 27 enheter.


Image viktigt
Analysen visar också att det är viktigt att arbeta med image, för image har stor påverkan på NKI.  Ju högre betyg hyresgästerna ger image, desto nöjdare är de.
Det finns även ett starkt samband mellan nöjdhet och lojalitet, benägenhet att stanna kvar och, samt hur väl hyresgästerna talar om sin hyresvärd.