Fortsatt starkt resultat för AP Fastigheter.

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 14 februari, 2005  • Årets resultat före skatt uppgick till 1 544 Mkr (1 592 Mkr). Av detta utgjorde
    752 Mkr (1 067 Mkr) resultat från fastighetsförsäljningar.


  • Årets resultat efter finansiella poster, exklusive resultat från fastighetsförsäljningar och nedskrivningar, uppgick till 946 Mkr (707 Mkr).


  • Hyresintäkterna för året uppgick till 3 259 Mkr (3 378 Mkr). För ett jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 1 procent.


  • Den hyresbaserade uthyrningsgraden vid årsskiftet uppgick till 92 procent
    (93 procent).

AP Fastigheter uppvisar ett förbättrat resultat exklusive fastighets-försäljningar och nedskrivningar, trots att beståndet minskat och att efterfrågan på lokalhyresmarknaden fortfarande är dämpad. Detta är främst en följd av ett framgångsrikt uthyrningsarbete, ett starkt kostnadsfokus under de senaste åren och ett förbättrat finansnetto. Överlag uppvisas goda nyckeltal.


– Vi känner av en ökad efterfrågan på kontorslokaler i Stockholms innerstad och AP Fastigheters vakansgrad i Stockholm city är idag nere på fyra procent. Avtal tecknas där på hyresnivåer mellan 3 400 – 3 900 kr per kvadratmeter. I ytterstaden kommer det däremot att ta längre tid innan marknaden åter är i balans. Vi ser dock att våra så kallade koncept-områden är attraktiva på hyresmarknaden, säger Per-Håkan Westin, vd
AP Fastigheter.


Under året har nyuthyrningar skett motsvarande årshyror på totalt 163 miljoner kronor. Som exempel kan nämnas att Arla tecknat avtal med AP Fastigheter om 10 000 kvadratmeter i kvarteret Lyckan på Lindhagens-gatan. I Nacka Strand har 24 företag flyttat in under 2004, motsvarande 7 000 kvadratmeter. På Tellus vid Telefonplan etableras verksamheter inom främst designområdet i anslutning till Konstfacks nya lokaler på 21 500 kvadratmeter.För mer information, vänligen kontakta:
Per-Håkan Westin
Vd AP Fastigheter
Tel: 08-566 20 510 eller 0709-681 510
E-post: per-hakan.westin@apfastigheter.seChrister Nerlich
Chef ekonomi & finans AP Fastigheter
Tel: 08-506 20 540 eller 0709-681 540
E-post: christer.nerlich@apfastigheter.se


 

Pressmeddelande 20050214.doc

Pressmeddelande 20050214.pdf

Bokslutskommuniké 2004 2005-02-11.pdf