Förslag till styrelse och styrelseersättning i Vasakronan

Ägarna, den svenska staten, har lagt förslag till styrelse och styrelseersättning som ska behandlas på årsstämman den 25 april 2007.


Styrelse
Förslaget till årsstämman är att till styrelseledamöter omvälja Lars V Kylberg, Lars Johan Cederlund, Birgitta Kantola och Christina Liffner samt nyvälja Kristina Schauman och Jan Roxendal. Dessutom föreslås att till ny styrelseordförande efter Egon Jacobsson välja
Lars V Kylberg.


Kristina Schauman är född 1965 och är finansdirektör på OMX.  Kristina Schauman har varit anställd på OMX sedan 2004 och har tidigare varit anställd inom Investor, ABB Financial Services och Stora Financial Services. Kristina Schauman är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.


Jan Roxendal är född 1953. Jan Roxendal var mellan 2003 och 2006 vd och koncernchef för Intrum Justitia. Tidigare har Jan Roxendal varit verksam inom Asea, ABB och ABB Financial Services. Jan Roxendal har en högre bankkursexamen.


Styrelseersättning
Förslaget till årsstämman är att arvode till styrelseledamöterna skall utgå till
– styrelsens ordförande med 348 000 kronor, varav 174 000 kr avser ett extra utgående arvode mot bakgrund av ökade krav till följd av ökad arbetsbelastning kopplat till förberedelser av en försäljning av bolaget.
– styrelseledamot med 174 000 kronor, varav 87 000 kronor avser extraarvode.


Därutöver utgår arvode för deltagande i styrelsens revisionsutskott med 15 000 kronor per ledamot och år och i styrelsens ersättningsutskott med samma belopp.


För vidare information v v kontakta
Bengt Möller, informationsdirektör, Vasakronan  Tfn 08-783 21 09