Förargelseväckande kontorsbeteende

Att jobba på ett kontor tillsammans med andra människor är inte alltid enkelt. Vad som irriterar medarbetarna mest är kollegor med negativ inställning till sitt jobb. Men det finns också stora skillnader mellan könen.

Att ha en negativ inställning till sitt jobb toppar listan över irritationsmoment strax före att fjäska för chefen bland både kvinnor och män (60%). Kollegor som grupperar sig mot andra irriterar dock fler kvinnor (59% respektive 49%)

Kvinnor ogillar dålig hygien
Skillnader mellan könen står också att finna vad gäller toleransen mot dålig hygien. 57 procent av kvinnorna upprörs över ofräscha toaletter, mot 44 procent av männen. Som ansvariga för oredan på toaletterna utpekas uteslutande manliga kollegor.

Cheferna irriteras av uteblivna resultat
Cheferna är de som irriterar sig mest över uteblivna resultat. (50% respektive 40% totalt). Acceptansen för kärleksrelationer mellan kollegorna är däremot hög inom alla grupper. Endast 8 procent av de kontorsanställda säger sig uppfatta kärleksrelationer på kontoret som besvärande.

Klädsel
Utmanande klädsel anses heller inte vara speciellt irriterande. Totalt svarar 8 procent att detta utgör ett irritationsmoment. Kollegor med en utmanande klädsel irriterar dock betydligt fler kvinnor än män, 12 respektive 3 procent. Irritationen riktar sig framförallt mot unga kvinnor, medan unga män klarar sig betydligt lindrigare undan.


Topplista – förargelseväckande kontorsbeteende

Fråga: Vad på kontoret irriterar och upprör dig mest?

1. Kollegor med negativ attityd till arbetet 61%
2. Kollegor som fjäskar för chefen 60%
3. Kollegor som grupperar sig mot andra 54%
4. Kollegor som inte lämnar rent efter sig på toaletten 50%
5. Kollegor som inte levererar resultat 40%
6. Kollegor som kommer för sent 39%
7. Kollegor som luktar svett 38%


Fakta Kontorsbarometern

Kontorsbarometern är en oberoende, internetbaserad kanal som speglar kontorsanställdas åsikter i frågor som rör kontor och arbetsmiljö. Resultatet ger en tydlig indikation om kopplingen mellan lokalens utformning och hur medarbetarna mår och trivs och hur effektivt de jobbar. Kontorsbarometern har genomförts tre gånger tidigare på uppdrag av Vasakronan.

Över 1000 svarade
1047 svarade under perioden 19 mars till 6 april på undersökningen, som genomfördes av företaget United Minds. Alla svarande arbetar på kontor.

Fördelning
46 % kvinnor, 54 % män.
73 % arbetar i privat sektor, 27 % i offentlig.


För mer information, kontakta

Cecilia Söderström, HR-chef Vasakronan, 08-566 205 31

Marika Karlsson, marknadschef Vasakronan, 08-566 205 64