Förändringar i styrelsen

Vid årsstämman den 5 maj 2011 beslutades att Anders Rydin avgår. Samtidigt beslutades att Mats Wäppling tillträder som vice ordförande.


För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
vd Vasakronan
Tel: 08-566 205 10
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se