Förändrad beslutsorganisation

Förändrad beslutsorganisation

Ny beslutsorganisation infördes i Vasakronan från den 1 december 2003 för att få ännu bättre effektivitet i beslutsprocessen. Beslutsorganisationen förändras så att det nuvarande arbetsutskottet blir Vasakronans koncernledning och den nuvarande koncernledningen blir ett koncernråd.


– Vi kommer genom den nya organisationen att få ännu bättre effektivitet i beslutsprocessen, kommenterar Håkan Bryngelson, VD för Vasakronan.
Koncernledningen är den operativa ledningen som beslutar om vissa investeringar och bereder frågor för styrelsen. Koncernrådet är beslutande och/eller beredande råd för strategi och policyfrågor samt informationsforum.


Ny koncernledning
Den nya koncernledningen kommer att bestå av:


Håkan Bryngelson, vd
Leif Garph, vice vd och chef region Stockholm
Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör
Bengt Möller, informationsdirektör
Rolf Åkerman, chef region Göteborg
Anne-Marie Svennberg, IT-direktör.


Nytt koncernråd
Koncernrådet kommer att bestå av den nuvarande koncernledningen med samtliga regionchefer, dotterbolagschefer och samtliga koncernstabschefer. I koncernrådet ingår:


Håkan Bryngelson, vd
Leif Garph, vice vd och chef region Stockholm
Svante Torell, chef region Storstockholm-Uppsala
Rolf Åkerman, chef region Göteborg
Anders Kjellin, chef region Öresund
Mats Carlsson, vd Vasakronan Fastighetsutveckling
Nina Hornewall, vd Vasakronan Service Partner
Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör
Bengt Möller, informationsdirektör
Jan Linglöf, chefjurist och direktör Juridik
Leif Holmberg, personaldirektör
Stefan Sandesten, teknisk direktör (till 31/12 2003)
Från den 1 januari 2004 Gunilla Haglund, kvalitets- och inköpsdirektör
Anne-Marie Svennberg, IT-direktör
Andreas Meyer, tf chef för Marknadsplats Sverige.