Felaktig uppgift i DI om lönevillkor för VD Håkan Bryngelson

Felaktig uppgift i DI om lönevillkor för VD Håkan Bryngelson

I Dagens Industri den 29 mars finns en felaktig uppgift om att Håkan Bryngelson, VD för Vasakronan, skulle ha fått ett lönelyft på 12,8 % ifjol. Rätt siffra är 6,3 %. Uppgifterna grundar sig på ett ofullständigt faktaunderlag.
Principen för ersättningen till ledande befattningshavare i Vasakronan sätts av Vasakronans styrelse och baseras på att lönerna ska vara marknadsmässiga, resultatbaserade och individuella. Dessa förbereds sedan i ersättningsutskottet.
Systematiska jämförelser görs med andra bolag i Sverige.


Incitamentsystem
Vasakronan följer regeringens riktlinjer om att incitamentsystem ej ska omfatta VD. För övrig personal finns ett nytt incitamentsystem för 2005. Det rörliga incitamentet baseras på mätbara mål och kan maximalt uppgå till två månadslöner. En grundförutsättning är att Vasakronan redovisar ett positivt resultat.