Fastighetsbranschens framtida ledare finns på Vasakronan

Anna Nyberg, affärsområdeschef Stockholm city, fick igår ta emot utmärkelsen Årets framtida ledare i fastighetsbranschen 2011. Det är andra gången på kort tid som Vasakronans ledarskap prisas. I maj tilldelades även Carolina Wadsten, affärsområdeschef i Göteborg, Guldhuset. 


De senaste tre åren har Vasakronan konsekvent arbetat med ledarskapsutveckling. Ledorden är på ett övergripande plan resultat, tydlighet och mod. Det är något som Anna Nyberg har med sig. Men i det dagliga arbetet som chef poängterar hon också vidden av att upprepa och motivera.

-Det gäller att vara tydlig. Särskilt i samband med större förändringar. Att förklara och upprepa varför vi gör förändringar och vad vi hoppas att uppnå med dem. Och att lyfta fram medarbetarna, de som gör jobbet, säger Anna.

Konceptet verkar fungera. Igår fick hon ta emot utmärkelsen Årets framtida ledare i fastighetsbranschen. Priset delas ut årligen med syftet är att marknadsföra branschen och lyfta fram talangfulla och duktiga personer.

Bakom priset står Stronghold och tidningen Fastighetsnytt i samarbete med Academic Search. Urban Edenström är koncernchef i Stronghold och kommenterar juryns beslut att ge Anna Nyberg priset:

– Anna har levererat tydliga resultat och visat ett stort engagemang för både affären och individen. Under en för företaget turbulent period med stora omställningar och uppsägningar har hon hållit en hög lönsamhetsnivå och samtidigt lyckats motivera de anställda.

Ronald Bäckrud är regionchef i Stockholm och därmed Annas chef. Han instämmer helt i juryns beslut:

-Anna är den nya tidens ledare och ett föredöme. Hon har förmågan att balansera en stark känsla för affärer med förmågan att leda och entusiasmera medarbetare inom ett av Vasakronans största och tyngsta affärsområden, Stockholm City.

Och medarbetarna då?
De som gör jobbet och som ska göra som Anna säger och lotsa affärerna i hamn i turbulenta tider, vad tycker de? En snabb rundringning visar att de är både glada, stolta och tycker att Anna Nyberg är en värdig vinnare, ett föredöme.

Jesper Swedenborg är fastighetschef och har jobbat med Anna sedan 2006:
-Anna är en liberal chef som vågar ge förtroende. Hon detaljstyr ingenting men finns till hands och delar generöst med sig av sin person och sin erfarenhet när det behövs. Hon fokuserar, prioriterar och arbetar metodiskt och målmedvetet. Hon har en låg profil men är oerhört kraftfull. Hon är helt enkelt inspirerande i sitt sätt att vara.

Susan Strömbäck är fastighetschef och har jobbat med Anna sedan 2010:
-Anna är otroligt lösningsorienterad. Hon är vass i affären och har ett helhetsperspektiv. Hon har dessutom alltid tid för oss medarbetare. Hon ser oss, guidar och berömmer. Hon är en omtänksam chef.

Jan Gunneriusson är teknikenhetschef och har jobbat med Anna sedan 2006:
-Det är lätt att jobba med Anna. Ingenting sitter någonsin fast. Hon löser saker och får det att hända. Verkningsgraden är otrolig. Samtidigt finns det en värme och ett lugn i hennes person oavsett hur stressigt det är. Det är avundsvärt.

Om Anna:
Född 1973
Familj: Make i finansbranschen samt två barn, två och sex år gamla.
Utbildning: Civilingenjör från KTH
Karriär: Har haft flera positioner i fastighetsbranschen, bland annat på Hufvudstaden, men har också arbetat med strategisk marknadsföring på Ericsson.
Hobby: Trädgård och golf.

Juryns motivering
”Genom ett stabilt och engagerat ledarskap driver årets vinnare framgångsrikt sitt team mot mycket goda resultat även under perioder av omfattande förändringsprocesser. Ett ledarskap styrt av tron på varje individs förmåga och utvecklingspotential förenat med en stark känsla för affären.

Genom att våga visa handlingskraft och genom tydlig kommunikation har Anna Nyberg lyckats maximera gruppens prestation och därigenom framgångsrikt nått uppsatta mål samt överträffat lönsamhetsmålen inom sitt affärsområde.

Juryn är övertygad om att Anna Nyberg har potential att i framtiden ha en ledande befattning i fastighetsbranschen.

Detta tillsammans med hennes tydliga ambition och drivkraft att utvecklas i sin karriär gör att juryn har utsett Anna Nyberg till Årets framtida ledare i fastighetsbranschen 2011.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Ronald Bäckrud
Regionchef Stockholm
Tel: 0709-68 16 90
E-post: ronald.backrud@vasakronan.se
Cecilia Söderström
Chef HR
Tel: 0709-68 15 31
E-post: cecilia.soderstrom@vasakronan.se