Expertis ger status på kontoret

Kontorsbarometern:

Bilar, dyra kläder eller umgänge med chefen ger ingen status bland kollegerna på de svenska kontoren. Däremot ger kunskap, social kompetens och nätverk det. Det framkommer av den senaste Kontorsbarometern från Vasakronan där drygt 900 personer har svarat på frågor om kontorsliv, status och förmåner.


Mer än hälften av de tillfrågade (55 procent) tycker att det som ger mest status på kontoret är att vara expert eller kunnig på ett område. Mer än en tredjedel (35 procent) uppger att status är att vara hjälpsam och dela med sig av sin tid och kunskap och 31 procent anger att det är ett
stort nätverk som ger status på kontoret. Det som inte ger status alls är att ha tjänstebil
(2 procent) eller att äga en dyr bil privat (3 procent). Inte heller är det statusfyllt att se bra ut (4 procent) umgås privat med ledningen eller chefen (3 procent) eller att vara miljömedveten (5 procent).


Topplistan på vad som ger status på kontoret:
1. Vara expert/kunnig på ett område                                                                                55 procent
2. Vara hjälpsam (dela med sig av sin tid och kunskap)                                             35 procent
3. Har ett stort nätverk                                                                                                         31 procent
4. Vara välbetald  / Vara hälsosam / Har stort socialt inflytande på kontoret    18 procent
5. Titel (direktör, chef,VD)  / Har jobbat länge på arbetsplatsen                              17 procent
6. Vara ”lyckad” privat                                                                                                         13 procent
7. Vara vältränad                                                                                                                      9 procent
8. Har den senaste tekniken (ex mobil, dator)                                                                   8 procent
9. Dyra märkeskläder (även väskor, skor)  / Lägeskoll (t ex mode, film)                 6 procent
10. Vara miljömedveten                                                                                                           5 procent
11. Placering på kontoret (nära chefen, hörnrum, utsikt mm)  / Ser bra ut           4 procent
12. Umgås privat med ledningen/chefen                                                                            3 procent
13. Tjänstebil                                                                                                                                2 procent


Att vara hälsosam ger högre status bland kvinnor (23 procent) än män (14 procent). Fler män än kvinnor (33 respektive 29 procent) anser däremot att ett stort nätverk ger status samt att man har den senaste tekniken (10 respektive 6 procent).


– Att expertis ger högst status är nog inte bara för att kunskaper är viktigt rent allmänt, utan experten är ju den som hjälper en att hitta rätt i snåriga frågor. Alla som varit in i en kontorsmiljö och ställts inför ett stort problem vet vilken förlösning repliken ”prata med Lars, han vet hur du ska göra” eller ”Anita har sparat alla papper från den utredningen” har, säger Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och samhällsdebattör.Bättre förmåner i privata sektorn – men semestern är längre i den offentliga
Fika (91 procent), frukt (63 procent) och träningskort (60 procent) är de vanligaste förmånerna för deltagarna i Kontorsbarometern. Över hälften (57 procent) får göra hälsokontroller.


Om man jämför privat och offentlig sektor visar det sig att den privata sektorn har bättre förmåner vad gäller att använda mobilen privat (53 procent jämfört 32 procent), bra pensionsförsäkring (44 procent jämfört med 23 procent) och att använda bonuspoäng som tjänas in i tjänsten privat (22 procent jämfört med 5 procent). Däremot har man längre semester i den offentliga sektorn (41 procent jämfört med 30 procent).


Kvinnor vill ha semester och träning – män vill ha semester och tjänstebil
Förutom längre semester är den mest önskade förmånen en bra pensionsförsäkring och fri läkarvård. Bland männen vill 41 procent ha längre semester, bra pensionsförsäkring (33 procent), fri läkarvård (27 procent), sjukförsäkring (21 procent), tjänstebil (20 procent), friskvård (14 procent) och träningskort (13 procent).
Kvinnor vill också ha längre semester (49 procent), bra pensionsförsäkring/fri läkarvård (33 procent), friskvård (21 procent), träningskort (20 procent), sjukförsäkring (19 procent) och tjänstebil (14 procent).


För vidare information kontakta
Bengt Möller, informationsdirektör Vasakronan Tel 08-783 21 09
Eva Kasberg, bitr informationschef, Vasakronan Tel 08-783 21 18   


Om Kontorsbarometern:
Kontorsbarometern är en kanal mellan kontorsanställda och Vasakronan. Det är en internetbaserad, oberoende och opolitisk panel som speglar kontorsanställdas åsikter inom olika områden. Att vara med är frivilligt och helt kostnadsfritt, och man kan när som helst lämna panelen. Det här är den tredje panelen, där drygt 900 personer svarat på frågor om arbetsmiljö och livet på kontor. Urvalet är ett s k bekvämlighetsurval och de som svarar väljer själva att göra det via en webbenkät.