Ett bra tredje kvartal för AP Fastigheter.

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 5 november  2003


 


* Periodens resultat före skatt uppgick till 1 222 Mkr (866 Mkr). Av detta utgjorde 709 Mkr (149 Mkr) resultat från fastighetsförsäljningar.


* Hyresintäkterna för perioden uppgick till 2 503 Mkr (2 616 Mkr). I ett jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 1 procent.


* Omförhandlingarna av kommersiella avtal har under perioden resulterat i en ökning av årshyran för dessa med 13 procent.


* Den hyresbaserade uthyrningsgraden vid periodens utgång uppgick till 93,2 procent (94,1 procent vid årsskiftet).


 


– Det positiva resultatet är en följd av en relativt sett hög uthyrningsgrad och att hyresintäkterna fortsatt har utvecklats positivt. Vi uppvisar dessutom bra resultat från fastighetsförsäljningar, säger Per-Håkan Westin, vd AP Fastigheter.


 


 

Pressmeddelande 20031105.doc

Pressmeddelande 20031105.pdf