Ett bra första halvår för AP Fastigheter.

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 29 augusti 2003
   • Periodens resultat före skatt uppgick till 949 Mkr (653 Mkr). Av detta utgjorda 684 Mkr (149 Mkr) realisationsresultat. Resultatet belastas med 253 Mkr (164 Mkr) i skatt.


  • Hyresintäkterna för perioden uppgick till 1 689 Mkr (1 748 Mkr). I ett jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 2 procent.


  • Omförhandlingarna av kommersiella avtal har under perioden resulterat i en ökning av årshyran för dessa med 8 procent.


  • Den hyresbaserade uthyrningsgraden vid halvårsskiftet uppgick till 93,4 procent (94,1 procent vid årsskiftet).

AP Fastigheter har under perioden bl a sålt hela sitt bestånd i Umeå. Totalt har AP Fastigheter avyttrat fastigheter för 2 238 Mkr (616 Mkr).


– Vi är nöjda med de första sex månaderna där vi kan uppvisa stigande hyresintäkter i ett jämförbart bestånd samt en stabil och tillfredsställande uthyrningsgrad trots marknadsläget, säger Per-Håkan Westin, vd AP Fastigheter. Vi har dessutom genomfört flera affärer med höga realisationsvinster som har bidragit till det goda resultatet.


 

Halvårsrapport 2003.doc

Halvårsrapport 2003.pdf