Ernst & Young hyr i Malmö

Vasakronan iordningställer delar av Södertull i Malmö för
Ernst & Young:s nya kontor


Vasakronan har hyrt ut ca 3 500 kvadratmeter kontor till Ernst & Young på Södertull i Malmö city. Ernst & Young hyr en av de fyra högdelarna om 10 våningar kontor i hörnet av Södra Vallgatan och Torggatan. Renoveringen påbörjas omgående och inflyttningen är planerad till december 2006. Ernst & Young hyr idag kontor i närliggande fastigheter hos Vasakronan.


– Vi välkomnar Ernst & Young som fortsatta hyresgäster till Vasakronan i Malmö, säger Mats Åsemo, marknadsområdeschef för Vasakronan i Malmö. Fastigheten kommer att genomgå en totalrenovering för att kunna erbjuda Ernst & Young toppmoderna och effektiva lokaler. Investeringen kommer att uppgå till cirka 30 Mkr.
– I och med uthyrningen till Ernst & Young går renoveringen av fastigheterna på Södertull in i ett slutskede. Tidigare har Vasakronan renoverat 80 procent av de kommersiella ytorna i grannfastigheten Carl Gustav 5.        – Ernst & Young Malmö har i dag ca 150 anställda med specialister inom revision, redovisning och affärsrådgivning samt skatte- och transaktionsrådgivning, kommenterar Johan Thuresson, kontorschef på Ernst & Young Malmö.
– Morgondagens arbetsplatser ska inte bara vara en plats för arbete, det ska också vara en mötesplats som inspirerar och stimulerar. Kontorets utformning och läge blir en viktig del av företagets identitet – och ett viktigt strategiskt verktyg i kampen om de bästa medarbetarna.
– Kontoret är för många av oss den plats där vi tillbringar en stor del av vår vardag. Man vet genom studier hur kontorets utformning påverkar arbetet. En vacker arbetsmiljö, ergonomiskt väl fungerande, höjer prestationerna.I centrala Malmö är Vasakronan den största aktören på kommersiella lokaler i citynära lägen. Det centrala läget gör att det finns ett stort inslag av butiker. Kundstrukturen är en blandning av privata och offentliga kontorshyresgäster och andra verksamheter. Beståndet ligger mycket centralt och till stora delar utmed gågatustråket i Malmö.


För vidare information vv kontakta
Johan Thuresson, Partner, Ernst & Young     040-24 95 00
Mats Åsemo, marknadsområdeschef Malmö Syd, Vasakronan  040-691 71 50
Bengt Möller, informationsdirektör, Vasakronan    070-593 91 71