Ekonomisk information från Vasakronan under 2006


 


Rapporter

31 januari   Bokslutsrapport 2005
26 april  Delårsrapport januari – mars 2006
14 juli  Halvårsrapport 2006
25 oktober   Delårsrapport januari – september 2006
Årsredovisning
Februari  Årsredovisning 2005
Bolagsstämma
26 april kl 16.00 Bolagsstämma
Media och analytikerträffar
31 januari kl 12.00  Media och analytikerträff i samarbete med Financial Hearings på Operaterrassen 
27 april Media och analytikerträff
14 juli 11.00  Media och analytikerträff på Vasakronans koncernkontor
10 oktober Media och analytikerträff i samband med Stockholm Open i samarbete med Financial Hearings.Mer information om kapitalmarknadsträffar och övrig information om företaget finns på Vasakronans hemsida www.vasakronan.se


För vidare information v v kontakta
Bengt Möller, informationsdirektör, Vasakronan AB     Tfn 08-783 21 09