Ekonomisk information från Vasakronan under 2005

Ekonomisk information från Vasakronan under 2005Rapporter
31 januari  Bokslutsrapport 2004
26 april Delårsrapport januari – mars 2005
12 juli Halvårsrapport 2005
25 oktober  Delårsrapport januari – september 2004


Bokslutsrapport och delårsrapporterna finns på www.vasakronan.se


Årsredovisning
Februari Årsredovisning 2004


Bolagsstämma
26 april Bolagsstämma


Media och analytikerträffar
31 januari kl 12.00 Media och analytikerträff i samarbete med Financial Hearings
på Operaterrassen
27 april  Media och analytikerträff
12 juli 11.00 Media och analytikerträff på Vasakronans koncernkontor
11 oktober  Media och analytikerträff i samband med Stockholm Open i samarbete med Financial Hearings.För vidare information v v kontakta
Bengt Möller, informationsdirektör, Vasakronan AB     Tfn 08-783 21 09