Ekonomisk information från Vasakronan 2008

2008-01-08

Rapporter
Bokslutsrapport 2007 31 januari 2008
Delårsrapport januari–mars 2008                22 april 2008
Halvårsrapport januari–juni 2008            11 juli 2008
Delårsrapport januari–september 2008       27 oktober 2008
Bokslutsrapport 2008                                   januari 2009
Årsredovisning
Årsredovisning 2008                              februari 2009
Annual Report 2008                                    mars 2009
Årsstämma
Öppen årsstämma 22 april 2008 kl 16.00
Media- och analytikermöten
Bokslutsrapport 2007 31 januari 2008 kl 12.00
Delårsrapport januari–mars 2008 23 april 2008
Halvårsrapport januari-juni 2008            11 juli 2008 kl 11.00
Delårsrapport januari–september 2008 27 oktober 2008


För vidare information vv kontakta
Bengt Möller, informationsdirektör, Vasakronan  08-783 21 09