Ekonomisk information från Vasakronan 2007

Rapporter
31 januari  Bokslutsrapport 2006
25 april Delårsrapport januari – mars 2007
13 juli Halvårsrapport 2007
25 oktober  Delårsrapport januari – september 2007
Årsredovisning
Februari Årsredovisning 2006

Bolagsstämma

25 april kl 16.00 Bolagsstämma
Media och analytikerträffar
31 januari kl 12.00 Media och analytikerträff i samarbete med Financial Hearings på Operaterrassen
26 april  Media och analytikerträff
13 juli 11.00 Media och analytikerträff på Vasakronans koncernkontor
25 oktober  Media och analytikerträff

Mer information om kapitalmarknadsträffar och övrig information om företaget
finns på Vasakronans hemsida www.vasakronan.se


För vidare information vv kontakta
Bengt Möller, informationsdirektör, Vasakronan  08-783 21 09