Efter AP Fastigheters köp av Vasakronan – ny organisation och ledning klar

Vasakronan kommer att delas in i fem regioner, en för vardera Stockholm, Göteborg, Uppsala och Öresund. Därutöver en region för bolagets bostäder.


Regionchef i Stockholm blir Sven-Göran Svensson, i Göteborg Rolf Åkerman, i Uppsala Ronald Bäckrud och i Öresund Anders Kjellin. John Forselius blir regionchef för bostäder.


Vidare kommer det att finnas en enhet för bolagets fastighetsinvesteringar med Lars Johnsson som chef. Lars kommer även att vara bolagets vice vd.


Teknik & Service med Nicklas Walldan som chef kommer att ansvara för bolagets drift-, service- och utvecklingsfrågor. Vasakronan Service Partner drivs vidare med Pia Clark som VD.


Ekonomi- och finanschef blir Christer Nerlich, kommunikationschef Peter Östman, HR-chef Cecilia Söderström och chefsjurist Sheila Toresson Florell.


– En viktig del i det pågående arbetet att slå samman bolagen AP Fastigheter och Vasakronan är nu på plats. Ledningen i det nya bolaget är några av fastighetsbranschens bästa chefer och vi har nu alla förutsättningar att bygga Sveriges i särklass bästa fastighetsbolag, säger Fredrik Wirdenius, vd på AP Fastigheter.
 
AP Fastigheter tillträdde Vasakronan den 1 september 2008 och den nya organisationen kommer att börja gälla från och med den 1 december 2008.
  
För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Wirdenius, Vd AP Fastigheter
Tel: 08-566 20 510 eller 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@apfastigheter.se


Peter Östman, Chef kommunikation och it AP Fastigheter
Tel: 08-566 20 560 eller 0709-681 560
E-post: peter.ostman@apfastigheter.se